Πολιτική για αξιόπιστους φωτογράφους του Street View

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους αξιόπιστους συμμετέχοντες του προγράμματος Street View που συλλέγουν εικόνες εκ μέρους των πελατών τους, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα Google.

Η πολιτική μας για τους αξιόπιστους φωτογράφους του Street View καλύπτει τέσσερις τομείς:


Απαιτήσεις διαφάνειας

Προκειμένου οι πελάτες να κατανοήσουν πλήρως τα οφέλη που προκύπτουν από τη μεταφόρτωση εικόνων σε προϊόντα Google και να λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις, πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες πληροφορίες. Συνεπώς, απαιτείται από όλους τους έμπιστους συμμετέχοντες να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των πληροφοριών που επηρεάζουν τις αποφάσεις αυτές. Επιπλέον της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που περιγράφονται παρακάτω, οι έμπιστοι συμμετέχοντες πρέπει να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες ώστε να παρέχουν στους πελάτες τους άλλες σχετικές πληροφορίες, όταν τους ζητούνται.

Όταν παρέχετε υπηρεσίες φωτογραφίας σε άλλους, είναι σημαντικό να υιοθετείτε την ίδια διαφάνεια και να κατανοείτε τα καθήκοντα και τα δικαιώματά σας, καθώς αυτά σχετίζονται με άλλα άτομα, επωνυμίες και την κατά τόπους νομοθεσία.


Κατάλληλη χρήση των επωνυμιών της Google

Μόνο φωτογράφοι ή εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει διάκριση αξιόπιστου συνεργάτη μπορούν να χρησιμοποιούν ως στοιχεία μάρκετινγκ την επωνυμία και το σήμα αξιόπιστου συνεργάτη Street View των Χαρτών Google. Ως έμπιστος φωτογράφος, έχετε προσκληθεί να τα αξιοποιήσετε, για να αναδείξετε τη διάκριση που έχετε αποκτήσει. Οι αξιόπιστοι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα αξιόπιστου συνεργάτη, το λεκτικό σήμα και τα στοιχεία καθιέρωσης επωνυμίας, όπως είναι οι Χάρτες Google και το Street View ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά λογότυπα. Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με αυτά, καθώς και άλλα που δεν μπορείτε να κάνετε. Αν θεωρείτε ότι κάποιος παραβαίνει τους κανόνες για την επιτρεπόμενη χρήση των στοιχείων επωνυμίας της Google, μπορείτε να αναφέρετε τα σχετικά ζητήματα εδώ. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία επωνυμίας της Google, μπορείτε να αναφέρετε περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης χρήσης εδώ.


Απαιτήσεις ποιότητας εικόνας για το πρόγραμμα έμπιστων συνεργατών


Απαγορευμένες πρακτικές


Σχετικά με τις πολιτικές μας

Είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με την πολιτική για αξιόπιστους φωτογράφους του Street View της Google, καθώς και να ενημερώνεστε συνεχώς σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική. Αν θεωρήσουμε ότι παραβαίνετε τις πολιτικές μας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να ελέγξουμε λεπτομερώς τις πρακτικές σας και να σας ζητήσουμε να προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, ενδέχεται να σας εξαιρέσουμε από το πρόγραμμα έμπιστων συνεργατών και να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες σας, για να τους ενημερώσουμε σχετικά. Επίσης, μπορεί να εμποδίσουμε τη συνεισφορά σας στα προϊόντα των Χαρτών Google.

Αυτές οι πολιτικές ισχύουν επιπλέον τυχόν υπαρχόντων όρων και πολιτικών που ενδέχεται να ισχύουν για τρίτα μέρη, όπως είναι οι εξής: