Πολιτική για τους έμπιστους φωτογράφους του Street View

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους έμπιστους συμμετέχοντες του προγράμματος Street View που συλλέγουν εικόνες εκ μέρους των πελατών τους, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα Google.

Η πολιτική μας για τους αξιόπιστους φωτογράφους του Street View καλύπτει τέσσερις τομείς:


Απαιτήσεις διαφάνειας

Προκειμένου οι πελάτες να κατανοήσουν πλήρως τα οφέλη που προκύπτουν από τη μεταφόρτωση εικόνων σε προϊόντα Google και να λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις, πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες πληροφορίες. Συνεπώς, απαιτείται από όλους τους έμπιστους συμμετέχοντες να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των πληροφοριών που επηρεάζουν τις αποφάσεις αυτές. Επιπλέον της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που περιγράφονται παρακάτω, οι έμπιστοι συμμετέχοντες πρέπει να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες ώστε να παρέχουν στους πελάτες τους άλλες σχετικές πληροφορίες, όταν τους ζητούνται.

Όταν παρέχετε υπηρεσίες φωτογραφίας σε άλλους, είναι σημαντικό να υιοθετείτε την ίδια διαφάνεια και να κατανοείτε τα καθήκοντα και τα δικαιώματά σας, καθώς αυτά σχετίζονται με άλλα άτομα, επωνυμίες και την κατά τόπους νομοθεσία.

Εικονίδιο τελών και κόστους εξυπηρέτησης

Τέλη και κόστος εξυπηρέτησης

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος έμπιστων συνεργατών συχνά χρεώνουν τέλη διαχείρισης για τις πολύτιμες υπηρεσίες που παρέχουν και οι αγοραστές εικόνων πρέπει να γνωρίζουν αν θα χρειαστεί να καταβάλουν αυτά τα τέλη. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνετε είναι να ενημερώνετε γραπτώς τους νέους πελάτες πριν από κάθε πρώτη πώληση και να γνωστοποιείτε την ύπαρξη των τελών και του κόστους στα τιμολόγια των πελατών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους αγοραστές εικόνων με χαμηλότερους προϋπολογισμούς (οι οποίοι μπορεί να μην διαθέτουν τους πόρους ή τις εξειδικευμένες γνώσεις των μεγαλύτερων αγοραστών εικόνων) να γνωρίζουν τι μπορούν να περιμένουν όταν συνεργάζονται με έναν έμπιστο φωτογράφο του Street View.

Εικονίδιο έντιμης εκπροσώπησης

Έντιμη εκπροσώπηση

Ως μέλος του προγράμματος έμπιστων συνεργατών του Street View, δεν πρέπει να παρουσιάζετε τον εαυτό σας με τρόπο που υποδηλώνει ότι εργάζεστε για την Google. Προβάλετε το αληθινό προφίλ σας ως πλήρως ανεξάρτητη επιχειρηματική οντότητα και ενημερώστε τους πελάτες σχετικά με τον περιορισμένο ρόλο που έχει η Google ως υπηρεσία δημοσίευσης.

Εικονίδιο ατομικής ευθύνης

Ατομική ευθύνη

Αν και οι δημοσιευμένες εικόνες προβάλλονται κατά κανόνα στους Χάρτες Google εντός λίγων δευτερολέπτων, ενδέχεται στη συνέχεια να απορριφθούν, αν δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική περιεχομένου που συνεισφέρουν οι χρήστες των Χαρτών ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών των Χαρτών Google.

 • Σε περίπτωση που οι κατά παραγγελία εικόνες καταργηθούν από τους Χάρτες Google, η επίλυση του ζητήματος αποτελεί ευθύνη του φωτογράφου και του κατόχου της επιχείρησης.
 • Συνιστούμε στους φωτογράφους να διορθώνουν ή να αντικαθιστούν άμεσα τις εικόνες που αντίκεινται στις πολιτικές μας, καθώς και να διασφαλίζουν ότι είναι εγκεκριμένες για τους Χάρτες Google. Διαφορετικά, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση του ζητήματος, θα πρέπει να επιστρέψουν στους πελάτες τους το χρηματικό αντίτιμο στο ακέραιο.

Εικονίδιο ιδιοκτησίας εικόνων

Ιδιοκτησία εικόνων

Σε περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ φωτογράφων και κατόχων επιχειρήσεων, συνιστούμε να υπογράφεται έγγραφη σύμβαση μεταξύ και των δύο συμβαλλομένων, στην οποία θα προβλέπονται οι όροι του συμφωνητικού, η εγγύηση και τα δικαιώματα μελλοντικής ιδιοκτησίας.

 • Προσδιορίστε ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης των εικόνων, αφού ολοκληρωθεί η φωτογράφιση. Αν ο φωτογράφος διατηρήσει την ιδιοκτησία, φροντίστε να καταστούν σαφείς στον κάτοχο της επιχείρησης οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιεί τις εικόνες, χωρίς να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογράφου. Δεν πρέπει να δημοσιεύεται η ίδια εικόνα δύο φορές από δύο λογαριασμούς (π.χ. από τον λογαριασμό του φωτογράφου και από τον λογαριασμό του κατόχου της επιχείρησης).

Εικονίδιο συμμόρφωσης με την κατά τόπους νομοθεσία

Νομική συμμόρφωση

Κατά την εξυπηρέτηση πελατών, φροντίστε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους. Μην περιγράφετε με παραπλανητικό τρόπο τις δεξιότητές σας ή την τελική ποιότητα της εργασίας που εκτελείτε. Επίσης, θα πρέπει να έχετε την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες έχετε προσληφθεί να ολοκληρώσετε.

Εικονίδιο ορατότητας εικόνων

Ορατότητα εικόνων

Η Google θα κατατάσσει τις εικόνες στους Χάρτες Google ανεξαρτήτως τυχόν συμβάσεων ανάθεσης έργου ή εμπορικών συμφωνητικών μεταξύ τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνητικών μεταξύ κατόχων επιχειρήσεων και φωτογράφων. Το γεγονός ότι ένας κάτοχος επιχείρησης έχει προσλάβει έναν επαγγελματία φωτογράφο για μια φωτογράφιση δεν επηρεάζει τη θέση κατάταξης ή εμφάνισης των εικόνων στους Χάρτες Google.

Εικονίδιο μη σύγκρουσης συμφερόντων

Μη σύγκρουση συμφερόντων

Για ορισμένα προγράμματα της Google (ιδίως για τους Τοπικούς οδηγούς) απαιτείται να συμμετέχετε σε μη επαγγελματικά πλαίσια (π.χ. να μην αμείβεστε για το περιεχόμενο που συνεισφέρετε). Αν προσφέρετε μισθωμένες υπηρεσίες (όπως η προώθησή σας ως έμπιστου παρόχου Street View), είναι σημαντικό να μην ομαδοποιείτε αυτές τις επαγγελματικές υπηρεσίες με άλλες μη επαγγελματικές υπηρεσίες που υποδηλώνουν αμεροληψία (όπως η δυνατότητά σας για δημοσίευση αξιολόγησης ή κριτικής με την ιδιότητα του Τοπικού οδηγού).

Επάνω μέρος σελίδας Εικονίδιο επάνω μέρους σελίδας


Κατάλληλη χρήση των επωνυμιών της Google

Μόνο φωτογράφοι ή εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει διάκριση έμπιστου συνεργάτη μπορούν να χρησιμοποιούν ως στοιχεία μάρκετινγκ την επωνυμία και το σήμα έμπιστου συνεργάτη Street View των Χαρτών Google. Ως έμπιστος φωτογράφος, έχετε προσκληθεί να τα αξιοποιήσετε, για να αναδείξετε τη διάκριση που έχετε αποκτήσει. Οι αξιόπιστοι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα έμπιστου συνεργάτη, το λεκτικό σήμα και τα στοιχεία καθιέρωσης επωνυμίας, όπως είναι οι Χάρτες Google και το Street View ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά λογότυπα. Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με αυτά, καθώς και άλλα που δεν μπορείτε να κάνετε. Αν θεωρείτε ότι κάποιος παραβαίνει τους κανόνες για την επιτρεπόμενη χρήση των στοιχείων επωνυμίας της Google, μπορείτε να αναφέρετε τα σχετικά ζητήματα εδώ. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία επωνυμίας της Google, μπορείτε να αναφέρετε περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης χρήσης εδώ.

Εικονίδιο χρήσης σήματος έμπιστου συνεργάτη

Χρήση σήματος έμπιστου συνεργάτη

 • Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το σήμα έμπιστου συνεργάτη και τα στοιχεία επωνυμίας μόνο εάν είστε πιστοποιημένο μέλος του προγράμματος έμπιστων συνεργατών του Street View.
 • Θα πρέπει να εμφανίζετε το σήμα έμπιστου συνεργάτη μόνο σε λευκό φόντο με αρκετή αναπλήρωση, ανεξάρτητα από το πού προβάλλεται.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το σήμα έμπιστου συνεργάτη μόνο σε συνδυασμό με το όνομά σας ή με την επωνυμία και το λογότυπο της εταιρείας σας.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σήμα έμπιστου συνεργάτη και τα στοιχεία επωνυμίας σε ιστοτόπους, παρουσιάσεις, είδη ένδυσης υπαλλήλων επιχείρησης, καθώς και σε έντυπο υλικό πωλήσεων.
 • Θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι το σήμα και τα στοιχεία επωνυμίας δεν είναι τα πιο εμφανή στοιχεία στη σελίδα ή στην ενδυμασία.
 • Μην αλλάζετε τα λογότυπα ή τα λεκτικά σήματα των Χαρτών Google, του Street View ή των σημάτων έμπιστου συνεργάτη. Αυτό συμπεριλαμβάνει την προσθήκη τυχόν γραφικών, την αύξηση των διαστάσεων των εικόνων ή τη μετάφραση των παραπάνω στοιχείων.
 • Μην χρησιμοποιείτε το σήμα με παραπλανητικό ή καταχρηστικό τρόπο. Για παράδειγμα, απαγορεύεται η χρήση του σήματος με τρόπο που υποδηλώνει ότι η Google υποστηρίζει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία.

Εικονίδιο πώλησης των υπηρεσιών σας

Πώληση των υπηρεσιών σας

 • Προσφέρετε επαγγελματικές φωτογραφίες 360° ως μία από τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή σας.
 • Κατά την αλληλεπίδρασή σας με επιχειρήσεις, μην περιγράφετε με παραπλανητικό τρόπο ή μην αποκρύπτετε το γεγονός ότι συμμετέχετε στο πρόγραμμα έμπιστων συνεργατών.
 • Μην ομαδοποιείτε τυχόν μισθωμένες υπηρεσίες που προσφέρετε (όπως η προώθησή σας ως έμπιστου παρόχου Street View) με την ιδιότητα μέλους των Τοπικών οδηγών.

Εικονίδιο καθιέρωσης επωνυμίας για τον ιστότοπό σας

Καθιέρωση επωνυμίας για τον ιστότοπό σας

 • Μην χρησιμοποιείτε τις επωνυμίες Google, Χάρτες Google, Street View, το σήμα έμπιστου συνεργάτη ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα της Google —ή παρόμοια μορφή του— σε κάποιο όνομα τομέα.
 • Μπορείτε να προβάλλετε το σήμα έμπιστου συνεργάτη στον ιστότοπό σας.

Εικονίδιο καθιέρωσης επωνυμίας για το όχημά σας

Καθιέρωση επωνυμίας για το όχημά σας

 • Όταν χρησιμοποιείτε γραφικά σε οχήματα, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο τη δική σας επωνυμία και το δικό σας λογότυπο.
 • Μην χρησιμοποιείτε σε οχήματα στοιχεία καθιέρωσης επωνυμίας της Google, όπως το εικονίδιο, το σήμα και το λογότυπο του Street View.

Εικονίδιο ναδίρ/ζενίθ εικόνων 360°

Καθιέρωση επωνυμίας στο ναδίρ/ζενίθ εικόνων 360°

 • Χρησιμοποιήστε το λογότυπο/όνομα της εταιρείας σας στο αντίστοιχο μέγεθος ως το ναδίρ/ζενίθ. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες πολιτικής για οποιαδήποτε κριτήρια ειδικά για τη μορφή.
 • Όταν περιλαμβάνετε επωνυμία στο ναδίρ των εικόνων σας ή στην οροφή του οχήματός σας, πρέπει:
  • να έχετε άδεια χρήσης της επωνυμίας.
  • να προβάλλετε μόνο σχετικό περιεχόμενο (για παράδειγμα, προώθηση του τοπικού τουρισμού) ή περιεχόμενο που υπόκειται σε αναφορά προέλευσης.
 • Σε περίπτωση χορηγίας/αναφοράς, η επωνυμία που προβάλλεται πρέπει:
  • να μην συνοδεύεται από στοιχείο επωνυμίας Google.
  • να μην συνοδεύεται από οποιοδήποτε προωθητικό γραφικό ή κείμενο (εκτός εάν σχετίζεται με την τοποθεσία που εμφανίζεται).
  • να περιλαμβάνει την ένδειξη "sponsored by" ή αντίστοιχη μετάφραση.
 • Μην χρησιμοποιείτε το σήμα έμπιστου συνεργάτη ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία Google στο ναδίρ/ζενίθ των εικόνων 360° (συμπεριλαμβανομένων τυχόν γραφικών οροφής που ενδέχεται να είναι ορατά από την κάμερά σας).

Επιπλέον των συγκεκριμένων οδηγιών, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους Κανόνες της Google για τη σωστή χρήση, τους Όρους και τις προϋποθέσεις για την επωνυμία, τις Οδηγίες για τη χρήση των Χαρτών Google, του Google Earth και του Street View, καθώς και με όλες τις άλλες οδηγίες για τη χρήση των εμπορικών σημάτων της Google.

Εικονίδιο διαφήμισης της επιχείρησής σας στο Google Ads

Διαφήμιση της επιχείρησής σας στο Google Ads

Αν θέλετε, μπορείτε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο Google Ads, χρησιμοποιώντας τον όρο "πρόγραμμα έμπιστων φωτογράφων" στις διαφημίσεις σας. Έχετε υπόψη ότι στις διαφημίσεις σας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την επωνυμία Street View ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία της Google.

Εικονίδιο καθιέρωσης επωνυμίας για το Επιχειρηματικό προφίλ σας Google

Καθιέρωση επωνυμίας για το Επιχειρηματικό προφίλ σας Google

Αν διαθέτετε Επιχειρηματικό προφίλ Google, θα πρέπει να ακολουθείτε τις πολιτικές του Επιχειρηματικού προφίλ Google και, ειδικότερα, τις Οδηγίες για την παρουσίαση της επιχείρησής σας στο Google.

Μην χρησιμοποιείτε τις επωνυμίες Google, Χάρτες Google, Street View ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα της Google (ή παρόμοια μορφή του) στο όνομα του Επιχειρηματικού προφίλ Google που διαθέτετε.

Μπορείτε να ανεβάσετε το σήμα έμπιστου συνεργάτη στο προφίλ σας, αφού σας παραχωρηθεί η διάκριση έμπιστου συνεργάτη.

Σημείωση: Αν δεν ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες, ενδέχεται να χάσετε τη διάκρισή σας στο πρόγραμμα, καθώς και το δικαίωμα χρήσης του σήματος έμπιστου συνεργάτη και άλλων στοιχείων καθιέρωσης επωνυμίας.

Επάνω μέρος σελίδας Εικονίδιο επάνω μέρους σελίδας


Απαιτήσεις ποιότητας εικόνας για το πρόγραμμα έμπιστων συνεργατών

Εικονίδιο ποιότητας εικόνας

Ποιότητα εικόνας

 • 7,5 MP ή μεγαλύτερη ανάλυση (3.840 x 1.920 pixel)
 • Λόγος διαστάσεων εικόνας 2:1
 • Δεν επιτρέπονται κενά στην εικόνα γύρω από τον ορίζοντα
 • Δεν επιτρέπονται σημαντικά σφάλματα συρραφής
 • Επαρκής λεπτομέρεια σε φωτεινές/σκούρες περιοχές
 • Οξύτητα: Δεν πρέπει να υπάρχει θάμπωμα σε κίνηση, αλλά εστίαση
 • Δεν επιτρέπονται εφέ ή φίλτρα που αποσπούν την προσοχή

Εικονίδιο συνδεσιμότητας

Συνδεσιμότητα

 • Σε όλες τις συνδεδεμένες φωτογραφίες 360° πρέπει να υπάρχει καθαρή οπτική επαφή
 • Τραβήξτε φωτογραφίες με απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους σε εσωτερικούς χώρους και ανά τρία μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
 • Αυξήστε τις πιθανότητες να συνδεθείτε μαζί μας, επεκτείνοντας τη συλλογή σας με φωτογραφίες από δρόμους

Εικονίδιο καταλληλότητας

Καταλληλότητα

 • Συναίνεση για την προβολή ατόμων και μερών
 • Γεωγραφικά ακριβής τοποθέτηση
 • Δεν επιτρέπονται χώροι που έχουν δημιουργηθεί από υπολογιστή
 • Δεν επιτρέπεται απόδοση πέρα από την περιοχή ναδίρ
 • Δεν επιτρέπεται περιεχόμενο μίσους ή παράνομο περιεχόμενο

Επάνω μέρος σελίδας Εικονίδιο επάνω μέρους σελίδας


Απαγορευμένες πρακτικές

Εικονίδιο ακατάλληλου περιεχομένου

Ακατάλληλο περιεχόμενο

Μπορείτε να βρείτε απαγορευμένο περιεχόμενο και περιεχόμενο που υπόκειται σε περιορισμούς στην Πολιτική περιεχομένου που συνεισφέρουν οι χρήστες των Χαρτών.

Μπορείτε να αναφέρετε ακατάλληλο περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο Αναφορά προβλήματος.

Εικονίδιο για ψευδείς, παραπλανητικούς ή μη ρεαλιστικούς ισχυρισμούς

Ψευδείς, παραπλανητικοί ή μη ρεαλιστικοί ισχυρισμοί

Θέλουμε οι πελάτες των έμπιστων φωτογράφων του Street View να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις ως προς τη συνεργασία τους με τους εν λόγω φωτογράφους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιγράφετε με σαφή και ειλικρινή τρόπο την εταιρεία σας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος που σχετίζεται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθώς και τα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να αναμένουν οι πελάτες σας. Μην διατυπώνετε ψευδείς, παραπλανητικούς ή μη ρεαλιστικούς ισχυρισμούς.

Παραδείγματα:

 • ψευδής ισχυρισμός για την ύπαρξη συνεργασίας με την Google
 • εγγύηση τοποθέτησης στις κορυφαίες θέσεις του Google Street View ή των Χαρτών Google

Εικονίδιο για παραπλανητική, καταχρηστική ή αναξιόπιστη συμπεριφορά

Παρενοχλητική, καταχρηστική ή αναξιόπιστη συμπεριφορά

Η εξυπηρέτηση που λαμβάνουν οι πελάτες του Street View από έναν φωτογράφο του Street View θα πρέπει να είναι εξίσου καλή με εκείνη που θα λάμβαναν, αν συνεργάζονταν απευθείας με την Google. Μην χρησιμοποιείτε παρενοχλητικές, καταχρηστικές ή αναξιόπιστες τακτικές προς δυνητικούς ή υπάρχοντες πελάτες.

Παραδείγματα:

 • επανειλημμένα απροειδοποίητα τηλεφωνήματα σε δυνητικούς πελάτες
 • άσκηση ανάρμοστης πίεσης σε διαφημιζόμενο, προκειμένου να εγγραφεί ή να συνεχίσει να συνεργάζεται με την εταιρεία σας
 • συμμετοχή άλλων ατόμων στις εξετάσεις πιστοποίησης Google εκ μέρους σας
 • ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing)
 • προσφορά κουπονιών Google Ads έναντι πληρωμής

Επάνω μέρος σελίδας Εικονίδιο επάνω μέρους σελίδας


Σχετικά με τις πολιτικές μας

Είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με την πολιτική για αξιόπιστους φωτογράφους του Street View της Google, καθώς και να ενημερώνεστε συνεχώς σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική. Αν θεωρήσουμε ότι παραβαίνετε τις πολιτικές μας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να ελέγξουμε λεπτομερώς τις πρακτικές σας και να σας ζητήσουμε να προβείτε σε επανορθωτικές ενέργειες. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, ενδέχεται να σας εξαιρέσουμε από το πρόγραμμα έμπιστων συνεργατών και να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες σας, για να τους ενημερώσουμε σχετικά. Επίσης, μπορεί να εμποδίσουμε τη συνεισφορά σας στα προϊόντα των Χαρτών Google.

Αυτές οι πολιτικές ισχύουν επιπλέον τυχόν υπαρχόντων όρων και πολιτικών που ενδέχεται να ισχύουν για τρίτα μέρη, όπως είναι οι εξής:

Εικονίδιο για το τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης της πολιτικής

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης της πολιτικής

Έλεγχος συμμόρφωσης: Ενδέχεται να ελέγξουμε ανά πάσα στιγμή τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με την πολιτική για έμπιστους φωτογράφους του Street View. Αν επικοινωνήσουμε μαζί σας ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση, θα πρέπει να απαντήσετε εγκαίρως και να προβείτε αμέσως σε τυχόν επανορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές μας. Ενδέχεται, επίσης, να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες σας, για να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωσή σας.

Ειδοποίηση αδυναμίας συμμόρφωσης: Όταν θεωρούμε ότι παραβαίνετε την πολιτική για έμπιστους φωτογράφους του Street View, συνήθως επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να προβείτε σε επανορθωτικές ενέργειες. Αν δεν προβείτε στις απαιτούμενες επανορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου που θα έχετε στη διάθεσή σας, ενδέχεται να λάβουμε τα αντίστοιχα μέτρα. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες αμέσως και χωρίς ειδοποίηση.

Αναστολή συμμετοχής σε πρόγραμμα τρίτου μέρους: Η συμμετοχή σας σε προγράμματα τρίτου μέρους της Google, όπως είναι το πρόγραμμα έμπιστων συνεργατών του Google Street View, εξαρτάται από τη συμμόρφωσή σας με την πολιτική για έμπιστους φωτογράφους του Street View. Η συμμετοχή σας ενδέχεται να περιοριστεί ή να τεθεί σε αναστολή, αν διαπιστώσουμε ότι παραβαίνετε τις πολιτικές μας ή αν δεν συνεργαστείτε μαζί μας για τον έλεγχο της επιχείρησής σας σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση.

Αναστολή λογαριασμού Χαρτών: Αν διαπράξετε σοβαρή παράβαση πολιτικής, ενδέχεται να θέσουμε σε αναστολή λογαριασμούς Χαρτών Google που διαθέτετε. Σε περιπτώσεις επανειλημμένων ή ιδιαίτερα σοβαρών παραβάσεων πολιτικής, ενδέχεται να ανασταλεί οριστικά η λειτουργία των λογαριασμών Χαρτών Google που διαθέτετε και να μην έχετε πλέον τη δυνατότητα να συνεισφέρετε στους Χάρτες Google. Επιπλέον, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες σας, για να τους ενημερώσουμε σχετικά.

Εικονίδιο αναφοράς παράβασης

Αναφορά παράβασης πολιτικής για τρίτα μέρη

Πιστεύετε ότι κάποιος συνεργάτης τρίτου μέρους παραβαίνει αυτήν την πολιτική; Ενημερώστε μας:

Επάνω μέρος σελίδας Εικονίδιο επάνω μέρους σελίδας