Απαιτείται προσοχή για τυχόν καταχρηστικές πρακτικές και απάτες

Προσέχετε τυχόν επισκέψεις ή απόπειρες επικοινωνίας από άτομα τα οποία παρουσιάζονται ως εργαζόμενοι της Google και παρέχουν διάφορους τύπους υποστήριξης, καθώς και ενημερώσεις με εικόνες και δεδομένα οποιασδήποτε φύσης. Τονίζεται ότι οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν εξουσιοδοτούνται να μιλούν εκ μέρους της Google και πρέπει να παρουσιάζονται ως ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι.

Όποτε σας προσεγγίζουν απευθείας εκ μέρους της Google, συνιστάται με έμφαση να αγνοείτε αυτήν την επικοινωνία, ανεξαρτήτως του εάν αφορά σε οποιονδήποτε από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

 • Παροχή υπηρεσιών/εκπαίδευσης εκ μέρους της Google για θέματα όπως διενέργεια μετρήσεων, ψηφιακά μέσα, αναφορές για ψηφιακές τάσεις/νέες ψηφιακές πλατφόρμες και νέες επιχειρηματικές τάσεις, καθώς και συμβουλές για μέσα κ.λπ.
 • Διατύπωση υποσχέσεων οι οποίες είναι ασύμβατες με την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών Google, όπως η εξασφάλιση ορατής τοποθέτησης στην Αναζήτηση, στο Google Street View ή στους Χάρτες Google
 • Άσκηση πίεσης στον αντισυμβαλλόμενο με συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις τηλεμάρκετινγκ ή απειλές κατάργησης περιεχομένου από πλατφόρμες της Google.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Google δεν απασχολεί φωτογράφους ή πρακτορεία, αλλά παρέχει μόνο έναν κατάλογο αξιόπιστων επαγγελματιών, οι οποίοι κατέχουν τη διάκριση αξιοπιστίας του Street View και μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία του προγράμματος αξιοπιστίας για σκοπούς μάρκετινγκ. Οι εν λόγω επαγγελματίες ανήκουν σε ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα και όλες οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται χωρίς την παρέμβαση ή τη συμμετοχή της Google. Οι επαγγελματίες αυτοί πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική για αξιόπιστους φωτογράφους του Street View.

Απαιτείται προσοχή! Οι επαγγελματίες του προγράμματος αξιόπιστων συνεργατών του Street View δεν επιτρέπεται να προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

 • Να αναφέρονται ως εργαζόμενοι της Google ή να παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους της Google
 • Να τοποθετούν την επωνυμία Google, όπως το εικονίδιο, το σήμα και/ή το λογότυπο του Street View στα οχήματά τους
 • Να τοποθετούν τις επωνυμίες Google, Χάρτες Google και Street View, το σήμα αξιόπιστου συνεργάτη ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα της Google ή παρόμοιο σήμα σε όνομα τομέα
 • Να ισχυρίζονται ότι μπορούν να εξασφαλίσουν ορατή τοποθέτηση στο Google Street View ή στους Χάρτες Google.
 • Να ασκούν πίεση σε διαφημιζομένους, με σκοπό οι διαφημιζόμενοι αυτοί να εγγραφούν στις υπηρεσίες της αντίστοιχης εταιρείας ή να συνεχίσουν τη χρήση των υπηρεσιών αυτών
 • Να προσφέρουν κουπόνια Google Ads έναντι πληρωμής
 • Να συσχετίζουν την παρεχόμενη υπηρεσία με οποιαδήποτε άλλη μη επαγγελματική δραστηριότητα που προϋποθέτει αντικειμενικότητα, όπως η δημοσίευση μιας αξιολόγησης ή κριτικής ως Τοπικός οδηγός
 • Να χρησιμοποιούν το σήμα αξιόπιστου συνεργάτη, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες για τον σκοπό του προγράμματος, όπως οι εξής: ρύθμιση εξοπλισμού για τη μέτρηση επισκέψεων στο κατάστημα (beacon) ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων για τη διενέργεια μετρήσεων απόδοσης καμπανιών, εκπαίδευση ομάδων σε ψηφιακά μέσα, υποβολή αναφορών για ψηφιακές τάσεις/νέες ψηφιακές πλατφόρμες και νέες επιχειρηματικές τάσεις, παροχή συμβουλών για μέσα, πιλοτικά έργα κ.λπ.

Οι επαγγελματίες του προγράμματος αξιόπιστων συνεργατών του Street View επιτρέπεται να προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

 • Να χρεώνουν αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν
 • Να προβάλλουν τη δική τους επωνυμία και το λογότυπό τους στο εταιρικό τους όχημα
 • Να χρησιμοποιούν το σήμα αξιόπιστου συνεργάτη στο Επιχειρηματικό προφίλ τους
 • Να χρησιμοποιούν το σήμα αξιόπιστου συνεργάτη και στοιχεία μάρκας σε ιστοτόπους, παρουσιάσεις, εταιρικές ενδυμασίες και έντυπο υλικό πωλήσεων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και να αναφέρετε ζητήματα με κάποιον πιστοποιημένο αξιόπιστο φωτογράφο του Street View, συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των χρηστών. Για αυτόν τον λόγο, περιορίζουμε τη χρήση των επωνυμιών και των πλατφορμών της Google. Κανένα νομικό πρόσωπο δεν εξουσιοδοτείται να προβαίνει στα εξής:

 • Να χρησιμοποιεί την επωνυμία Google, όπως το εικονίδιο, τη σφραγίδα και/ή το λογότυπο του Street View σε εταιρικά οχήματα
 • Να χρησιμοποιεί τις επωνυμίες Google, Χάρτες Google και Street View, τη διάκριση του αξιόπιστου επαγγελματία ή οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα της Google ή παρόμοια σήματα σε όνομα τομέα
 • Να χρησιμοποιεί τις επωνυμίες Google, Χάρτες Google και Street View ή άλλα εμπορικά σήματα της Google ή παρόμοια σήματα σε είδη ρουχισμού (φόρμες κ.λπ.)
 • Να χρησιμοποιεί τις επωνυμίες Google, Χάρτες Google και Street View ή οποιαδήποτε άλλο εμπορικό σήμα της Google ή παρόμοιο σήμα στο Επιχειρηματικό προφίλ Google Business που διαθέτει
 • Να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εμπορικά σήματα της Google ή το σήμα έμπιστου συνεργάτη με τρόπο που υποδηλώνει ότι η Google εγκρίνει ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.