Ειδήσεις από την Google

Επαφές για τα ΜΜΕ

Στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα τύπου μας στη διεύθυνση: press@google.com

Εάν δεν είστε δημοσιογράφος, δεν θα λάβετε απάντηση.

Για όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας.

Παρακολουθήστε μας στο Twitter

twitter.com/google

Οι επίσημοι λογαριασμοί μας αναφέρονται στον κατάλογο του Twitter.