Εικόνες και συλλογή βίντεο

Συζητήσεις και παρουσιάσεις

Επισκεφτείτε το επίσημο κανάλι της Google στο YouTube για βίντεο ομιλιών εκτελεστικών στελεχών, εκδηλώσεις και προϊόντα. Εάν αναζητάτε πρακτικά, αναμεταδόσεις στον ιστό ή παλαιότερα βίντεο από το 2005, επισκεφτείτε το αρχείο.

Περιεχόμενο μέσων

Εάν προτιμάτε διαφορετική μορφή ή μέγεθος για φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, στείλτε το αίτημά σας στο cfg_email.

Για εικόνες του YouTube, παρακαλούμε δείτε τον ιστότοπο YouTube Brand.

Για μετάδοση τυπικών βίντεο και άλλων αρχείων πολυμέσων επισκεφτείτε την Αίθουσα τύπου πολυμέσων.

Επιλέξτε κατηγορία φωτογραφίας: