"Σημεία πρόσβασης Wi-Fi και πύργοι δικτύου κινητής τηλεφωνίας"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Υπηρεσία τοποθεσίας της Google, για να βελτιώσετε τις εφαρμογές της συσκευής σας που λειτουργούν βάσει τοποθεσίας. Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία τοποθεσίας της Google, η συσκευή σας στέλνει στην Google πληροφορίες σχετικά με κοντινά σημεία πρόσβασης Wi-Fi (όπως διεύθυνση MAC και ισχύ σήματος) και πύργους δικτύου κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να προσδιοριστεί η τοποθεσία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, για να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας Google.

Μάθετε περισσότερα.