"προβολή και αλληλεπίδραση με τις διαφημίσεις μας"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, υποβάλλουμε τακτικά αναφορές στους διαφημιζόμενους σχετικά με το εάν εμφανίστηκε η διαφήμισή τους σε μια σελίδα και εάν αυτή η διαφήμιση ήταν πιθανό να εμφανιστεί στους χρήστες (σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τη συμπερίληψή της σε μια σελίδα στην οποία οι χρήστες δεν πραγματοποίησαν κύλιση). Ενδέχεται επίσης να μετρούμε άλλες αλληλεπιδράσεις, όπως τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μετακίνησαν το ποντίκι τους πάνω σε μια διαφήμιση ή την αλληλεπίδραση των χρηστών με τη σελίδα στην οποία εμφανίζεται η διαφήμιση.