"για να διευκολύνει την κοινοποίηση περιεχομένου με τα άτομα που γνωρίζετε"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, εάν έχετε επικοινωνήσει με κάποιον μέσω του Gmail και θέλετε να τον προσθέσετε σε ένα έγγραφο Google ή σε μια εκδήλωση στο Ημερολόγιο Google, η Google σας διευκολύνει να το κάνετε με την αυτόματη συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, όταν ξεκινάτε να πληκτρολογείτε το όνομά του. Μάθετε περισσότερα.