"τα άτομα που σας ενδιαφέρουν στο διαδίκτυο"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση στο πεδίο Προς, Κοιν. ή Κρυφή κοιν. ενός μηνύματος που συντάσσετε, το Gmail θα προτείνει διευθύνσεις από τη λίστα επαφών σας. Το Gmail θα προτείνει πρώτα τις διευθύνσεις στις οποίες στέλνετε πιο συχνά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μάθετε περισσότερα.