"περιορίσετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης ή ορατότητας"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις σας, έτσι ώστε το όνομα και η φωτογραφία σας να μην εμφανίζονται σε διαφημίσεις.

Μάθετε περισσότερα.