"πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, με τον Πίνακα ελέγχου Google, μπορείτε να δείτε ορισμένα από τα δεδομένα που σχετίζονται με το Λογαριασμό σας Google γρήγορα και εύκολα. Ρίξτε μια ματιά.

Με τη "Λήψη των δεδομένων σας", μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας από πολλές από τις υπηρεσίες μας.

Μάθετε περισσότερα.