Σημείωση απορρήτου του Google Chrome

Τελευταία τροποποίηση: 23 Σεπτεμβρίου 2021

Μάθετε πώς να ελέγχετε τις πληροφορίες που συλλέγονται, αποθηκεύονται και κοινοποιούνται, όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, το Chrome OS και όταν ενεργοποιείτε την Ασφαλή περιήγηση στο Chrome. Παρόλο που αυτή η πολιτική περιγράφει λειτουργίες που αφορούν ειδικά το Chrome, τυχόν προσωπικά στοιχεία που παρέχονται στο Google ή αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google θα χρησιμοποιούνται και θα προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Google, καθώς αλλάζει κατά καιρούς. Η πολιτική διατήρησης της Google περιγράφει πότε και με ποιον τρόπο η Google διατηρεί δεδομένα.

Εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι εφαρμογές Google Play στο Chromebook, η χρήση και η προστασία των πληροφοριών που συλλέγονται από το Google Play ή το λειτουργικό σύστημα Android διέπεται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Play και την Πολιτική απορρήτου της Google. Οι λεπτομέρειες που αφορούν ειδικά το Chrome παρέχονται σε αυτήν τη Σημείωση κατά περίπτωση.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη Σημείωση απορρήτου

Στην παρούσα Σημείωση απορρήτου χρησιμοποιούμε τον όρο "Chrome" για να αναφερθούμε σε όλα τα προϊόντα στην οικογένεια του Chrome που αναφέρονται παραπάνω. Εάν υπάρχουν διαφορές στην πολιτική μας μεταξύ των προϊόντων, θα τις επισημάνουμε. Κατά καιρούς, αλλάζουμε αυτήν τη Σημείωση απορρήτου.

Οι εκδόσεις "Beta", "Dev" ή "Canary" του Chrome σάς δίνουν τη δυνατότητα να δοκιμάσετε νέες λειτουργίες που βρίσκονται ακόμη στη φάση της δημιουργίας στο Chrome. Η παρούσα Σημείωση απορρήτου ισχύει για όλες τις εκδόσεις του Chrome, αλλά ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένη για τις λειτουργίες που βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη.

Για αναλυτικούς οδηγούς σχετικά με τη διαχείριση των προτιμήσεων απορρήτου, διαβάστε αυτήν την επισκόπηση των στοιχείων ελέγχου απορρήτου του Chrome.

Πίνακας περιεχομένων:

Καταστάσεις προγράμματος περιήγησης

Δεν χρειάζεται να παρέχετε τυχόν προσωπικά στοιχεία για τη χρήση του Chrome, αλλά το Chrome έχει διάφορες καταστάσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να αλλάξετε ή να βελτιώσετε την εμπειρία περιήγησης. Οι πρακτικές απορρήτου διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση που χρησιμοποιείτε.

Βασική κατάσταση προγράμματος περιήγησης

Η βασική κατάσταση του προγράμματος περιήγησης αποθηκεύει πληροφορίες τοπικά στο σύστημά σας. Σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνονται οι εξής:

 • πληροφορίες ιστορικού περιήγησης Για παράδειγμα, το Chrome αποθηκεύει τα URL των σελίδων που επισκέπτεστε, μια κρυφή μνήμη κειμένου, εικόνες και άλλους πόρους από αυτές τις σελίδες και, εάν η λειτουργία πρόβλεψη ενεργειών δικτύου είναι ενεργοποιημένη, μια λίστα με ορισμένες από τις διευθύνσεις IP στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι σε αυτές τις σελίδες.

 • προσωπικά στοιχεία και κωδικοί πρόσβασης που σας βοηθούν να συμπληρώνετε φόρμες ή να συνδέεστε σε ιστοτόπους που επισκέπτεστε

 • μια λίστα με τις άδειες που έχετε παραχωρήσει σε ιστοτόπους

 • cookie ή δεδομένα από ιστοτόπους που επισκέπτεστε

 • δεδομένα που αποθηκεύονται από πρόσθετα

 • ένα αρχείο με τις λήψεις σας από ιστοτόπους

Μπορείτε να διαχειριστείτε αυτές τις πληροφορίες με αρκετούς τρόπους:

Τα προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύει το Chrome δεν θα αποστέλλονται στην Google, εκτός εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα στον Λογαριασμό σας Google ενεργοποιώντας τον συγχρονισμό ή, στην περίπτωση των κωδικών πρόσβασης, των καρτών πληρωμών και των στοιχείων χρέωσης, επιλέγοντας συγκεκριμένα διαπιστευτήρια ή κάρτα πληρωμών και στοιχεία χρέωσης για αποθήκευση στον Λογαριασμό σας Google. Μάθετε περισσότερα.

Πώς το Chrome χειρίζεται τις πληροφορίες σας

Πληροφορίες για χειριστές ιστότοπου. Οι ιστότοποι που επισκέπτεστε χρησιμοποιώντας το Chrome θα λαμβάνουν αυτόματα τυπικά στοιχεία καταγραφής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του συστήματός σας και των δεδομένων που προέρχονται από cookie. Σε γενικές γραμμές, το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε το Chrome για να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες Google, όπως είναι το Gmail, δεν συνεπάγεται την αποστολή στην Google τυχόν πρόσθετων στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης σχετικά με εσάς. Στους ιστότοπους της Google και σε άλλους ιστότοπους που συμμετέχουν, εάν το Chrome εντοπίσει ενδείξεις ότι δέχεστε επίθεση από κάποιον στο δίκτυο ("επίθεση ενδιάμεσου ατόμου"), το Chrome ενδέχεται να στείλει πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη σύνδεση στην Google ή στον ιστότοπο που επισκεφτήκατε, προκειμένου να προσδιοριστεί το εύρος και ο τρόπος λειτουργίας της επίθεσης. Η Google παρέχει στους συμμετέχοντες κατόχους ιστοτόπων αναφορές σχετικά με τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται στους ιστοτόπους τους.

Προαπόδοση. Το Chrome, προκειμένου να φορτώνονται ταχύτερα οι ιστοσελίδες, διαθέτει μια ρύθμιση που μπορεί να αναζητά τις διευθύνσεις IP των συνδέσμων σε μια ιστοσελίδα και να ανοίγει συνδέσεις δικτύου. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές Android μπορούν επίσης να ζητήσουν από το πρόγραμμα περιήγησης να προφορτώσει τις σελίδες που ενδέχεται να επισκεφτείτε στη συνέχεια. Τα αιτήματα προφόρτωσης από εφαρμογές Android ελέγχονται από την ίδια ρύθμιση με τις προβλέψεις που ενεργοποιούνται από το Chrome. Ωστόσο, παρέχονται πάντα οδηγίες προφόρτωσης από ιστοτόπους, ανεξάρτητα από το εάν η λειτουργία πρόβλεψης δικτύου του Chrome είναι ενεργοποιημένη. Εάν ζητηθεί προαπόδοση, είτε από το Chrome είτε από ιστότοπο ή εφαρμογή, επιτρέπεται στον προφορτωμένο ιστότοπο να ρυθμίσει και να διαβάσει τα δικά του cookie σαν να τον είχατε επισκεφτεί, ακόμα και αν δεν επισκεφτείτε τελικά τη σελίδα που έχει προαποδοθεί. Μάθετε περισσότερα.

Τοποθεσία. Προκειμένου να λαμβάνετε πιο συναφείς πληροφορίες σε σχέση με τη γεωγραφική τοποθεσία, το Chrome σας παρέχει τη δυνατότητα να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας σε ιστοτόπους. Το Chrome δεν επιτρέπει σε ιστότοπους να έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία σας χωρίς την άδειά σας.Το Chrome χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας Google για να υπολογίζει την τοποθεσία σας. Στις πληροφορίες που αποστέλλει το Chrome στις Υπηρεσίες τοποθεσίας Google μπορεί να περιλαμβάνονται οι εξής:

 • oι δρομολογητές Wi-Fi που βρίσκονται πλησιέστερα σε εσάς
 • τα αναγνωριστικά κελιών των πύργων κελιών που βρίσκονται πλησιέστερα σε εσάς
 • η ισχύς του σήματος Wi-Fi ή του σήματος κινητής τηλεφωνίας
 • η διεύθυνση IP που έχει αντιστοιχιστεί στη συσκευή σας

Η Google δεν ελέγχει ιστοτόπους τρίτου μέρους ή τις πρακτικές απορρήτου τους, επομένως θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν κοινοποιείτε την τοποθεσία σας σε έναν ιστότοπο.

Ενημερώσεις. Το Chrome αποστέλλει ανά τακτά διαστήματα πληροφορίες στην Google, προκειμένου να γίνεται έλεγχος για ενημερώσεις, λήψη της κατάστασης συνδεσιμότητας, επικύρωση της τρέχουσας ώρας και εκτίμηση του αριθμού των ενεργών χρηστών.

Λειτουργίες αναζήτησης. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε έναν ιστότοπο Google και το Google είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης, οι αναζητήσεις που πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας το κύριο πλαίσιο και το πλαίσιο αναζήτησης στη σελίδα νέας καρτέλας στο Chrome αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google.

Υπηρεσία πρόβλεψης αναζήτησης. Το Chrome, για να σας βοηθήσει να βρίσκετε πληροφορίες πιο γρήγορα, χρησιμοποιεί την υπηρεσία πρόβλεψης που σας παρέχεται από την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης, ώστε να προσφέρει πιθανές προτάσεις ολοκλήρωσης στο κείμενο που πληκτρολογείτε. Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κύριο πλαίσιο και το πλαίσιο αναζήτησης στη σελίδα νέας καρτέλας στο Chrome, οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε (ακόμα και αν δεν έχετε πατήσει "enter") αποστέλλονται στην προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης. Εάν το Google είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης, οι προβλέψεις βασίζονται στο δικό σας ιστορικό αναζήτησης, στα θέματα που σχετίζονται με ό,τι πληκτρολογείτε στο κύριο πλαίσιο ή στο πλαίσιο αναζήτησης στη σελίδα νέας καρτέλας, καθώς και σε αυτά που αναζητούν άλλοι χρήστες. Μάθετε περισσότερα. Οι προβλέψεις μπορούν, επίσης, να βασίζονται στο ιστορικό περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα.

Βοήθεια πλοήγησης. Όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να λάβετε προτάσεις για εναλλακτικές σελίδες που είναι παρόμοιες με αυτήν στην οποία προσπαθείτε να μεταβείτε. Το Chrome, προκειμένου να σας προσφέρει προτάσεις, αποστέλλει στην Google το URL της σελίδας στην οποία προσπαθείτε να μεταβείτε.

Αυτόματη συμπλήρωση, διαχείριση κωδικών πρόσβασης και πληρωμές. Προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες Αυτόματης συμπλήρωσης και διαχείρισης κωδικών πρόσβασης του Chrome, το Chrome αποστέλλει στην Google περιορισμένες, ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τις φόρμες ιστού που συναντάτε ή υποβάλλετε όταν είναι ενεργή η Αυτόματη συμπλήρωση ή η διαχείριση κωδικών πρόσβασης. Σε αυτές τις πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται ένα κατακερματισμένο URL της ιστοσελίδας και λεπτομέρειες της δομής της φόρμας. Μάθετε περισσότερα.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο Chrome με τον Λογαριασμό σας Google, το Chrome μπορεί να σας προτείνει να αποθηκεύσει κωδικούς πρόσβασης, τρόπους πληρωμής και σχετικές πληροφορίες στον Λογαριασμό σας Google. Το Chrome μπορεί επίσης να σας προσφέρει την επιλογή να συμπληρώνει σε φόρμες ιστού τους κωδικούς πρόσβασης και τους τρόπους πληρωμής από τον Λογαριασμό σας Google. Εάν έχετε αποθηκεύσει τοπικά στο Chrome κωδικούς πρόσβασης ή τρόπους πληρωμής, το Chrome μπορεί να σας προτείνει να τους αποθηκεύσετε στον Λογαριασμό σας Google. Εάν χρησιμοποιείτε έναν τρόπο πληρωμής από τον Λογαριασμό σας Google ή επιλέξετε να αποθηκεύσετε τον τρόπο πληρωμής σας στον Λογαριασμό σας Google για μελλοντική χρήση, το Chrome θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και θα τις κοινοποιήσει στο Google Pay, για να μπορεί να παρέχει την υπηρεσία και να σας προστατέψει από ενδεχόμενες απάτες. Εάν υπάρχει σχετική υποστήριξη από τον έμπορο, το Chrome θα σας επιτρέψει επίσης να πληρώσετε χρησιμοποιώντας το Google Pay.

Γλώσσα. Το Chrome, προκειμένου να προσαρμόζει την εμπειρία περιήγησης σύμφωνα με τις γλώσσες που προτιμάτε να διαβάζετε, απομνημονεύει ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς γλώσσες των ιστοτόπων που επισκέπτεστε. Αυτή η προτίμηση γλωσσών αποστέλλεται στο Google, ώστε να προσαρμόζεται η εμπειρία σας στο Chrome. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον συγχρονισμό στο Chrome, αυτό το προφίλ γλωσσών θα συσχετίζεται με τον Λογαριασμό σας Google και αν συμπεριλάβετε το ιστορικό του Chrome στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών Google, ίσως χρησιμοποιηθεί για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας σε άλλα προϊόντα Google. Προβολή στοιχείων ελέγχου δραστηριότητας.

Εφαρμογές ιστού στο Android. Σε συσκευές Android, εάν επιλέξετε "προσθήκη σε αρχική οθόνη" για έναν ιστότοπο που έχει βελτιστοποιηθεί για γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση σε κινητές συσκευές, τότε το Chrome θα χρησιμοποιήσει έναν διακομιστή της Google, για να δημιουργήσει ένα εγγενές πακέτο Android για τον συγκεκριμένο ιστότοπο στη συσκευή σας. Το πακέτο Android σάς δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε με την εφαρμογή ιστού, όπως θα κάνετε με μια εφαρμογή Android. Για παράδειγμα, η εφαρμογή ιστού θα εμφανιστεί στη λίστα σας με τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Μάθετε περισσότερα.

Στατιστικά στοιχεία χρήσης και αναφορές σφαλμάτων. Από προεπιλογή, τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και οι αναφορές σφαλμάτων αποστέλλονται στην Google με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων της. Τα στατιστικά στοιχεία χρήσης περιέχουν πληροφορίες όπως προτιμήσεις, κλικ σε κουμπιά, στατιστικά στοιχεία απόδοσης και χρήση μνήμης. Γενικά, τα στατιστικά στοιχεία χρήσης δεν περιλαμβάνουν URL ιστοσελίδων ή προσωπικά στοιχεία, αλλά, εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Βελτιώστε τις αναζητήσεις και την περιήγηση / Αποστολή των URL των σελίδων που επισκέπτεστε στην Google", τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του Chrome περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τη χρήση τους από εσάς. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον Συγχρονισμό Chrome, το Chrome μπορεί να συνδυάσει τυχόν στοιχεία ηλικίας και φύλου που έχετε εισαγάγει στον Λογαριασμό σας Google με τα στατιστικά στοιχεία, προκειμένου να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε προϊόντα που ταιριάζουν καλύτερα σε όλα τα δημογραφικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για να εντοπίσουμε τις σελίδες που αργούν να φορτώσουν. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και για να προσφέρουμε στους προγραμματιστές ιστού πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των σελίδων τους. Οι αναφορές σφαλμάτων περιέχουν πληροφορίες συστήματος για τη χρονική στιγμή που παρουσιάστηκε το σφάλμα και ενδέχεται να περιλαμβάνουν URL ιστοσελίδων ή προσωπικά στοιχεία, ανάλογα με το τι συνέβαινε τη χρονική στιγμή κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η αναφορά σφαλμάτων. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικά στοιχεία μη προσωπικής ταυτοποίησης δημόσια και με τους συνεργάτες μας – όπως εκδότες, διαφημιζόμενους ή προγραμματιστές ιστού. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξετε την επιλογή της αποστολής στατιστικών στοιχείων χρήσης και αναφορών σφαλμάτων στην Google. Μάθετε περισσότερα. Εάν οι εφαρμογές Google Play και τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του Chrome είναι ενεργοποιημένα στο Chromebook, τότε τα διαγνωστικά στοιχεία και τα δεδομένα χρήσης του Android αποστέλλονται, επίσης, στην Google.

Άδειες μέσων. Ορισμένοι ιστότοποι κρυπτογραφούν τα μέσα, για προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και αντιγραφής. Για τους ιστοτόπους HTML5, αυτή η ανταλλαγή κλειδιών πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το API κρυπτογραφημένων επεκτάσεων μέσων. Κατά τη διαδικασία εκχώρησης άδειας πρόσβασης σε αυτά τα μέσα, ενδεχομένως να αποθηκευτούν τοπικά τα αναγνωριστικά και οι άδειες περιόδου σύνδεσης. Αυτά τα αναγνωριστικά μπορούν να διαγραφούν από τον χρήστη στο Chrome χρησιμοποιώντας την επιλογή Διαγραφή δεδομένων περιήγησης ενώ είναι επιλεγμένα τα "Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου". Για ιστοτόπους που χρησιμοποιούν το Adobe Flash Access, το Chrome θα παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε συνεργάτες περιεχομένου και ιστοτόπους. Το αναγνωριστικό αποθηκεύεται στο σύστημά σας. Μπορείτε να απορρίψετε αυτήν την πρόσβαση στις ρυθμίσεις, στην ενότητα "Ρυθμίσεις περιεχομένου", "Προστατευόμενο περιεχόμενο", και να επαναφέρετε το αναγνωριστικό χρησιμοποιώντας την επιλογή Διαγραφή δεδομένων περιήγησης ενώ είναι επιλεγμένα τα "Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου". Εάν έχετε πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο στο Chrome σε Android ή αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο υψηλότερης ποιότητας ή περιεχόμενο εκτός σύνδεσης στο Chrome OS, κάποιος πάροχος περιεχομένου μπορεί να ζητήσει από το Chrome ένα πιστοποιητικό, για να επαληθεύσει την καταλληλότητα της συσκευής. Η συσκευή σας θα κοινοποιήσει στον ιστότοπο ένα αναγνωριστικό για τον συγκεκριμένο ιστότοπο προκειμένου να πιστοποιήσει ότι τα κρυπτογραφικά κλειδιά της προστατεύονται από τον εξοπλισμό του Chrome. Μάθετε περισσότερα.

Άλλες υπηρεσίες Google. Αυτή η σημείωση περιγράφει τις υπηρεσίες Google που είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή στο Chrome. Επιπλέον, το Chrome μπορεί να προσφέρει άλλες υπηρεσίες ιστού της Google. Για παράδειγμα, εάν επισκεφτείτε μια σελίδα που είναι σε διαφορετική γλώσσα, το Chrome θα προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής του κειμένου στην Google για μετάφραση. Θα ειδοποιείστε για τις επιλογές ελέγχου αυτών των υπηρεσιών όταν τις χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη Λευκή βίβλο για το απόρρητο στο Chrome.

Αναγνωριστικά στο Chrome

Το Chrome περιλαμβάνει έναν αριθμό μοναδικών και μη μοναδικών αναγνωριστικών, τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση λειτουργιών και λειτουργικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μηνύματα push, δημιουργείται ένα αναγνωριστικό, προκειμένου να σας παρέχονται ειδοποιήσεις. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, χρησιμοποιούμε μη μοναδικά αναγνωριστικά και καταργούμε αναγνωριστικά όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα. Επιπλέον, τα ακόλουθα αναγνωριστικά συμβάλλουν στην ανάπτυξη, στη διανομή και στην προώθηση του Chrome, αλλά δεν σχετίζονται άμεσα με λειτουργίες του Chrome.

 • Παρακολούθηση αριθμού εγκαταστάσεων. Κάθε αντίγραφο της έκδοσης για υπολογιστές Windows του προγράμματος περιήγησης Chrome περιλαμβάνει έναν προσωρινό αριθμό εγκατάστασης που δημιουργείται τυχαία και αποστέλλεται στην Google κατά την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση του Chrome. Αυτό το προσωρινό αναγνωριστικό μάς βοηθάει να υπολογίσουμε τον αριθμό των εγκατεστημένων προγραμμάτων περιήγησης και διαγράφεται κατά την πρώτη ενημέρωση του Chrome. Η έκδοση για κινητά του Chrome χρησιμοποιεί μια παραλλαγή του αναγνωριστικού συσκευής σε συνεχή βάση, για να παρακολουθεί τον αριθμό των εγκαταστάσεων του Chrome.

 • Παρακολούθηση προώθησης. Το Chrome, για να μας βοηθήσει να παρακολουθούμε την επιτυχία των καμπανιών προώθησης, δημιουργεί ένα μοναδικό διακριτικό που αποστέλλεται στην Google κατά την πρώτη εκτέλεση και χρήση του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, εάν λάβατε ή ενεργοποιήσατε ξανά το αντίγραφο της έκδοσης για υπολογιστές του προγράμματος περιήγησης Chrome ως μέρος μιας καμπάνιας προώθησης και το Google είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης, τότε οι αναζητήσεις από το κύριο πλαίσιο θα περιλαμβάνουν μια μη μοναδική ετικέτα προώθησης. Όλες οι εκδόσεις για κινητά του προγράμματος περιήγησης Chrome περιλαμβάνουν, επίσης, μια μη μοναδική ετικέτα προώθησης με αναζητήσεις από το κύριο πλαίσιο. Επίσης, το Chrome OS μπορεί να αποστέλλει μια μη μοναδική ετικέτα προώθησης στην Google (όπως κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης) ανά τακτά διαστήματα και κατά την εκτέλεση αναζητήσεων με το Google. Μάθετε περισσότερα.

 • Δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες. Ορισμένες φορές πραγματοποιούμε περιορισμένες δοκιμές νέων λειτουργιών. Το Chrome περιλαμβάνει έναν αριθμό αρχικής δόμησης που επιλέγεται τυχαία κατά την πρώτη εκτέλεση, για να αναθέσει προγράμματα περιήγησης σε ομάδες πειραμάτων. Τα πειράματα ενδέχεται επίσης να περιορίζονται ανά χώρα (η οποία προσδιορίζεται από τη διεύθυνση IP), το λειτουργικό σύστημα, την έκδοση του Chrome και άλλες παραμέτρους. Μια λίστα των δοκιμών υπό πραγματικές συνθήκες που είναι επί του παρόντος ενεργές στην εγκατάσταση του Chrome που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα αιτήματα που αποστέλλονται στην Google. Μάθετε περισσότερα.

Λειτουργίες σύνδεσης και συγχρονισμού Chrome

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Chrome ενώ είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google, είτε ο συγχρονισμός είναι ενεργοποιημένος είτε είναι απενεργοποιημένος.

Σύνδεση. Σε εκδόσεις του Chrome για υπολογιστές, η σύνδεση ή αποσύνδεση από οποιαδήποτε υπηρεσία ιστού της Google, όπως το google.com, σας συνδέει ή αποσυνδέει από το Chrome. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία στις ρυθμίσεις. Μάθετε περισσότερα. Στο Chrome σε Android και iOS, όταν συνδέεστε σε οποιαδήποτε υπηρεσία ιστού Google, το Chrome μπορεί να προτείνει να σας συνδέσει με τους Λογαριασμούς Google που είναι ήδη συνδεδεμένοι στη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία στις ρυθμίσεις. Μάθετε περισσότερα. Εάν έχετε συνδεθεί στο Chrome με τον Λογαριασμό σας Google, το Chrome μπορεί να σας προτείνει να αποθηκεύσει τους κωδικούς πρόσβασης, τους τρόπους πληρωμής και τις σχετικές πληροφορίες στον Λογαριασμό σας Google. Αυτά τα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιούνται και θα προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Google.

Συγχρονισμός. Όταν συνδέεστε στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome ή σε κάποιο Chromebook και ενεργοποιείτε τον συγχρονισμό με τον Λογαριασμό σας Google, τα προσωπικά στοιχεία σας αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, σε διακομιστές της Google, για να έχετε πρόσβαση σε αυτά αργότερα όταν συνδέεστε στο Chrome και κάνετε συγχρονισμό σε άλλους υπολογιστές και συσκευές. Αυτά τα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιούνται και θα προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Google. Αυτός ο τύπος πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

 • ιστορικό περιήγησης
 • Σελιδοδείκτες
 • καρτέλες
 • κωδικούς πρόσβασης και πληροφορίες Αυτόματης συμπλήρωσης
 • άλλες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, όπως εγκατεστημένες επεκτάσεις

Ο συγχρονισμός ενεργοποιείται μόνο αν το επιλέξετε. Μάθετε περισσότερα. Για να προσαρμόσετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες που έχετε ενεργοποιήσει για συγχρονισμό, χρησιμοποιήστε το μενού "Ρυθμίσεις". Μάθετε περισσότερα. Μπορείτε να βλέπετε τον όγκο των δεδομένων του Chrome που αποθηκεύονται για τον Λογαριασμό σας Google και να τον διαχειρίζεστε στην ενότητα Δεδομένα Chrome από τον λογαριασμό σας. Στον Πίνακα ελέγχου, με εξαίρεση τους Λογαριασμούς Google που δημιουργήθηκαν μέσω του Family Link, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό και να διαγράψετε όλα τα συσχετισμένα δεδομένα από τους διακομιστές της Google. Μάθετε περισσότερα. Για Λογαριασμούς Google που δημιουργήθηκαν στο Family Link, απαιτείται σύνδεση και δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του συγχρονισμού, επειδή παρέχει λειτουργίες γονικής διαχείρισης, όπως περιορισμούς ιστοτόπων. Ωστόσο, τα παιδιά που διαθέτουν λογαριασμούς Family Link εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν τα δεδομένα τους και να απενεργοποιήσουν τον συγχρονισμό για τους περισσότερους τύπους δεδομένων. Μάθετε περισσότερα. Η Σημείωση απορρήτου για Λογαριασμούς Google που δημιουργήθηκαν στο Family Link ισχύει για τα δεδομένα του Συγχρονισμού Chrome που είναι αποθηκευμένα σε αυτούς τους λογαριασμούς.

Πως το Chrome χειρίζεται τις συγχρονισμένες πληροφορίες σας

Όταν ενεργοποιείτε τον συγχρονισμό με τον Λογαριασμό σας Google, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα περιήγησης, για να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στο Chrome. Μπορείτε, επίσης, να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας σε άλλα προϊόντα Google, επιτρέποντας τη συμπερίληψη του ιστορικού του Chrome στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών Google. Μάθετε περισσότερα.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση στη σελίδα Ιστορικό λογαριασμού ή να διαχειριστείτε τα ιδιωτικά δεδομένα σας όποτε θέλετε. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας Chrome για να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας Google εκτός του Chrome, η Google θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας Chrome μόνο αφού γίνουν ανώνυμα και συγκεντρωθούν με δεδομένα από άλλους χρήστες. Η Google χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που ήδη προσφέρει. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το cloud της Google για να αποθηκεύσετε και να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας Chrome, αλλά δεν θέλετε η Google να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε όλα τα συγχρονισμένα δεδομένα με τη δική σας φράση πρόσβασης συγχρονισμού. Μάθετε περισσότερα.

Κατάσταση ανώνυμης περιήγησης και κατάσταση επισκέπτη

Μπορείτε να περιορίσετε τις πληροφορίες που αποθηκεύει το Chrome στο σύστημά σας, χρησιμοποιώντας την κατάσταση ανώνυμης περιήγησης ή την κατάσταση επισκέπτη. Σε αυτές τις καταστάσεις, το Chrome δεν αποθηκεύει συγκεκριμένες πληροφορίες όπως οι εξής:

 • βασικές πληροφορίες ιστορικού περιήγησης όπως URL, κείμενο σελίδων αποθηκευμένο στην κρυφή μνήμη ή διευθύνσεις IP των σελίδων στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι στους ιστοτόπους που επισκέπτεστε
 • στιγμιότυπα των σελίδων που επισκέπτεστε
 • αρχεία των λήψεών σας, παρόλο που τα αρχεία που κατεβάζετε θα εξακολουθούν να αποθηκεύονται σε άλλο σημείο του υπολογιστή ή της συσκευής σας

Πώς το Chrome χειρίζεται τις πληροφορίες στις καταστάσεις ανώνυμης περιήγησης και επισκέπτη

Cookie. Το Chrome δεν κοινοποιεί υπάρχοντα cookie στους ιστοτόπους που επισκέπτεστε, όταν χρησιμοποιείτε την κατάσταση ανώνυμης περιήγησης ή επισκέπτη. Οι ιστότοποι ενδέχεται να αποθέτουν νέα cookie στο σύστημά σας ενώ βρίσκεστε σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά θα αποθηκεύονται και θα μεταδίδονται μόνο μέχρι να κλείσετε το τελευταίο παράθυρο για ανώνυμη περιήγηση ή το τελευταίο παράθυρο επισκέπτη.

Αλλαγές στη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης. Όταν αλλάζετε τη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης, όπως όταν προσθέτετε σελιδοδείκτες σε ιστοσελίδες ή αλλάζετε τις ρυθμίσεις σας, οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποθηκεύονται. Αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζονται από την κατάσταση ανώνυμης περιήγησης ή την κατάσταση επισκέπτη.

Άδειες. Οι άδειες που εκχωρείτε, ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση ανώνυμης περιήγησης δεν αποθηκεύονται στο υπάρχον προφίλ σας.

Πληροφορίες προφίλ. Στην κατάσταση ανώνυμης περιήγησης θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες από το υπάρχον προφίλ σας, όπως προτάσεις με βάση το ιστορικό περιήγησης και αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης, κατά την περιήγηση. Στην κατάσταση επισκέπτη, μπορείτε να περιηγηθείτε χωρίς να βλέπετε πληροφορίες από υπάρχοντα προφίλ.

Διαχείριση χρηστών στο Chrome

Διαχείριση χρηστών για προσωπική χρήση του Chrome

Μπορείτε να ρυθμίσετε εξατομικευμένες εκδόσεις του Chrome για χρήστες που μοιράζονται μία συσκευή ή έναν υπολογιστή. Λάβετε υπόψη ότι κάθε άτομο που έχει πρόσβαση στη συσκευή σας μπορεί να προβάλλει όλες τις πληροφορίες σε όλα τα προφίλ. Για να προστατεύσετε πραγματικά τα δεδομένα σας έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η προβολή τους από άλλα άτομα, χρησιμοποιήστε τους ενσωματωμένους λογαριασμούς χρήστη στο λειτουργικό σας σύστημα. Μάθετε περισσότερα.

Διαχείριση χρηστών στο Chrome for Enterprise

Η διαχείριση ορισμένων Chromebook ή προγραμμάτων περιήγησης Chrome γίνεται από σχολεία ή εταιρείες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν πολιτικές στο πρόγραμμα περιήγησης ή στο Chromebook. Το Chrome επικοινωνεί με την Google για τον έλεγχο αυτών των πολιτικών, όταν κάποιος χρήστης ξεκινά για πρώτη φορά την περιήγηση (εκτός εάν βρίσκεται στην κατάσταση επισκέπτη). Το Chrome εκτελεί περιοδικούς ελέγχους για ενημερώσεις των πολιτικών.

Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν μια πολιτική για την αναφορά κατάστασης και δραστηριότητας για το Chrome, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών τοποθεσίας για τις συσκευές Chrome OS. Οι διαχειριστές σας μπορεί, επίσης, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης, παρακολούθησης, χρήσης ή αποκάλυψης δεδομένων η πρόσβαση των οποίων πραγματοποιείται από τη διαχειριζόμενη συσκευή σας.

Πρακτικές Ασφαλούς περιήγησης

Το Google Chrome και ορισμένα προγράμματα περιήγησης τρίτου μέρους, όπως ορισμένες εκδόσεις του Mozilla Firefox και του Safari της Apple, περιλαμβάνουν τη λειτουργία Ασφαλούς περιήγησης της Google. Με την Ασφαλή περιήγηση, οι πληροφορίες σχετικά με ύποπτους ιστοτόπους αποστέλλονται και λαμβάνονται ανάμεσα στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και στους διακομιστές της Google.

Πώς λειτουργεί η Ασφαλής περιήγηση

Το πρόγραμμα περιήγησής σας επικοινωνεί τακτικά με τους διακομιστές της Google για να κατεβάσει την πιο πρόσφατη λίστα "Ασφαλούς περιήγησης", η οποία περιέχει γνωστούς ιστοτόπους ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και κακόβουλου λογισμικού. Το πιο πρόσφατο αντίγραφο της λίστας αποθηκεύεται τοπικά στο σύστημά σας. Η Google δεν συλλέγει πληροφορίες λογαριασμού ή άλλα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης στα πλαίσια αυτής της επικοινωνίας. Ωστόσο, λαμβάνει τυπικές πληροφορίες αρχείου καταγραφής, όπως διευθύνσεις IP και cookie.

Κάθε ιστότοπος που επισκέπτεστε ελέγχεται σε σχέση με τη λίστα Ασφαλούς περιήγησης στο σύστημά σας. Εάν υπάρχει κάποια αντιστοίχιση, το πρόγραμμα περιήγησης αποστέλλει στην Google ένα κατακερματισμένο, μερικό αντίγραφο του URL του ιστοτόπου, έτσι ώστε η Google να αποστείλει περισσότερες πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η Google δεν είναι δυνατό να προσδιορίσει το πραγματικό URL από αυτές τις πληροφορίες. Μάθετε περισσότερα.

Οι ακόλουθες λειτουργίες της Ασφαλούς περιήγησης αφορούν ειδικά το Chrome:

 • Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Βελτιωμένη προστασία της Ασφαλούς περιήγησης, το Chrome παρέχει πρόσθετα μέτρα προστασίας και στέλνει στην Google επιπλέον δεδομένα, όπως περιγράφεται στις ρυθμίσεις του Chrome. Μάθετε περισσότερα. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα προστασίας μπορεί να είναι διαθέσιμα και ως μεμονωμένες λειτουργίες, με ξεχωριστά στοιχεία ελέγχου, όπου είναι ενεργή η Βασική προστασία.

 • Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Βελτιώστε τις αναζητήσεις και την περιήγηση / Αποστέλλει στην Goo gle URL των σελίδων που επισκέπτεστε" και η Ασφαλής περιήγηση είναι ενεργοποιημένη, το Chrome αποστέλλει στην Google το πλήρες URL κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε, για να διαπιστώσει αν ο ιστότοπος είναι ασφαλής. Εάν συγχρονίσετε το ιστορικό περιήγησης χωρίς φράση πρόσβασης συγχρονισμού, τα συγκεκριμένα URL θα συσχετιστούν προσωρινά με τον Λογαριασμό σας Google για την παροχή πιο εξατομικευμένης προστασίας. Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη στην κατάσταση ανώνυμης περιήγησης και στην κατάσταση επισκέπτη.

 • Ορισμένες εκδόσεις του Chrome διαθέτουν τεχνολογία Ασφαλούς περιήγησης που μπορεί να προσδιορίσει πιθανώς επιβλαβείς ιστοτόπους και δυνητικά επικίνδυνους τύπους αρχείων που δεν είναι ήδη γνωστοί στην Google. Το πλήρες URL του ιστοτόπου ή του δυνητικά επικίνδυνου αρχείου μπορεί, επίσης, να αποσταλεί στην Google, για να προσδιοριστεί εάν υπάρχει κίνδυνος από τον ιστότοπο ή το αρχείο.

 • Το Chrome χρησιμοποιεί την τεχνολογία Ασφαλούς περιήγησης για να σαρώνει τακτικά τον υπολογιστή σας, προκειμένου να εντοπίζει ανεπιθύμητο λογισμικό που δεν σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ή παρεμβαίνει με άλλο τρόπο στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του προγράμματος περιήγησης. Μάθετε περισσότερα. Εάν εντοπιστεί λογισμικό αυτού του είδους, το Chrome ενδέχεται να σας προσφέρει τη δυνατότητα να κατεβάσετε το εργαλείο "Εκκαθάριση Chrome" για να το καταργήσετε.

 • Μπορείτε να επιλέξετε να στέλνετε επιπλέον δεδομένα όταν μεταβαίνετε σε έναν ιστότοπο ο οποίος φαίνεται ότι περιέχει κακόβουλα προγράμματα ή όταν το Chrome εντοπίζει ανεπιθύμητο λογισμικό στον υπολογιστή σας, για να συμβάλλετε στη βελτίωση της Ασφαλούς περιήγησης. Μάθετε περισσότερα.

 • Εάν χρησιμοποιείτε τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης του Chrome, όταν καταχωρείτε οποιονδήποτε αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης σε μια ασυνήθιστη σελίδα, η Ασφαλής περιήγηση ελέγχει τις πληροφορίες με την Google για να σας προστατεύσει από επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing). Το Chrome δεν αποστέλλει τους κωδικούς πρόσβασής σας στην Google ως μέρος αυτής της προστασίας. Επιπλέον, η Ασφαλής περιήγηση προστατεύει τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google. Εάν τον καταχωρίσετε σε έναν ιστότοπο ο οποίος πιθανότατα είναι ιστότοπος ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), το Chrome θα σας προτρέψει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google. Εάν συγχρονίσετε το ιστορικό περιήγησης, το Chrome θα επισημάνει ότι ο Λογαριασμός σας Google έχει πιθανότατα αποτελέσει αντικείμενο ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing).

 • Εάν είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google, το Chrome θα σας προειδοποιήσει επίσης όταν χρησιμοποιείτε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που ενδέχεται να έχουν αποκαλυφθεί στο πλαίσιο μιας παραβίασης δεδομένων. Για να το ελέγξει, όταν συνδέεστε σε έναν ιστότοπο το Chrome στέλνει στην Google ένα μέρος του κατακερματισμένου ονόματος χρήστη και άλλες κρυπτογραφημένες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό πρόσβασής σας, και η Google επιστρέφει μια λίστα με πιθανές αντιστοιχίες από γνωστές παραβάσεις. Το Chrome χρησιμοποιεί αυτήν τη λίστα, για να καθορίσει εάν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας έχουν αποκαλυφθεί. Η Google δεν μαθαίνει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, ή αν έχουν αποκαλυφθεί, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του Chrome. Μάθετε περισσότερα.

 • Στην επιφάνεια εργασίας και στις εκδόσεις Android του Chrome, μπορείτε πάντα να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ασφαλούς περιήγησης στις Ρυθμίσεις του Chrome. Στις εκδόσεις iOS του Chrome, η Apple ελέγχει την τεχνολογία Ασφαλούς περιήγησης που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας και μπορεί να αποστέλλει δεδομένα σε παρόχους Ασφαλής λειτουργίας που δεν ανήκουν στην Google.

Πρακτικές απορρήτου για εφαρμογές, επεκτάσεις, θέματα, υπηρεσίες και άλλα πρόσθετα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, επεκτάσεις, θέματα, υπηρεσίες και άλλα πρόσθετα με το Chrome, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που ενδέχεται να έχουν προεγκατασταθεί ή ενσωματωθεί στο Chrome. Τα πρόσθετα που αναπτύσσονται και παρέχονται από την Google ενδέχεται να επικοινωνούν με τους διακομιστές της Google και υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της Google εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά. Τα πρόσθετα που αναπτύσσονται και παρέχονται από άλλους αποτελούν ευθύνη των δημιουργών τους και ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικές πολιτικές απορρήτου.

Διαχείριση πρόσθετων

Προτού εγκαταστήσετε κάποιο πρόσθετο, θα πρέπει να ελέγξετε τις απαιτούμενες άδειες. Στα πρόσθετα μπορούν να εκχωρηθούν άδειες για διάφορες ενέργειες, όπως οι εξής:

 • αποθήκευση, πρόσβαση και κοινοποίηση δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί τοπικά ή στον λογαριασμό σας στο Google Drive
 • προβολή και πρόσβαση περιεχομένου σε ιστοτόπους που επισκέπτεστε
 • χρήση ειδοποιήσεων που αποστέλλονται μέσω των διακομιστών της Google

Το Chrome μπορεί να αλληλεπιδρά με τα πρόσθετα με διάφορους τρόπους:

 • έλεγχος για ενημερώσεις
 • λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων
 • αποστολή ενδείξεων χρήσης στην Google σχετικά με τα πρόσθετα

Ορισμένα πρόσθετα ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση σε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων ή για την παράδοση των μηνυμάτων push. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των αναγνωριστικών, καταργώντας το πρόσθετο από το Chrome.

Κατά καιρούς, η Google μπορεί να ανακαλύπτει κάποιο πρόσθετο το οποίο αποτελεί απειλή για την ασφάλεια, παραβαίνει τους όρους για προγραμματιστές για το Chrome Web Store ή παραβαίνει άλλα συμφωνητικά νομικού περιεχομένου, νόμους, κανονισμούς ή πολιτικές. Το Chrome, κατά διαστήματα, κατεβάζει μια λίστα με αυτά τα επικίνδυνα πρόσθετα, προκειμένου να προβαίνει σε απομακρυσμένη απενεργοποίηση ή κατάργησή τους από το σύστημά σας.

Πληροφορίες απορρήτου για αρχεία καταγραφής διακομιστή

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τα αιτήματα σελίδας που πραγματοποιούνται όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας. Αυτά τα "αρχεία καταγραφής διακομιστή" περιλαμβάνουν συνήθως το αίτημα ιστού, τη Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματός σας, καθώς και ένα ή περισσότερα cookie που ενδέχεται να προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα τυπικής καταχώρισης αρχείου καταγραφής, όπου η αναζήτηση, με την παρακάτω μορφή, αφορά "αυτοκίνητα" και ακολουθεί μια ανάλυση των τμημάτων της:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 - https://www.google.com/search?q=cars - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 740674ce2123e969

 • Το 123.45.67.89 είναι η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) που εκχωρείται στον χρήστη από τον ISP του χρήστη. Ανάλογα με την υπηρεσία του χρήστη, ενδέχεται να του εκχωρείται διαφορετική διεύθυνση από τον πάροχο της υπηρεσίας του κάθε φορά που συνδέεται στο διαδίκτυο.
 • Το 25/Mar/2003 10:15:32 είναι η ημερομηνία και η ώρα του ερωτήματος.
 • Το https://www.google.com/search?q=cars είναι το απαιτούμενο URL, συμπεριλαμβανομένου του ερωτήματος αναζήτησης.
 • Το Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 είναι το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούνται.
 • Το 740674ce2123a969 είναι το μοναδικό αναγνωριστικό cookie που εκχωρήθηκε σε αυτόν τον συγκεκριμένο υπολογιστή την πρώτη φορά που επισκέφτηκε έναν ιστότοπο Google. (Τα cookie μπορούν να διαγραφούν από τους χρήστες. Εάν ο χρήστης έχει διαγράψει το cookie από τον υπολογιστή από την τελευταία του επίσκεψη στο Google, τότε θα είναι το μοναδικό αναγνωριστικό cookie που θα εκχωρηθεί στη συσκευή την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφτεί το Google από τον συγκεκριμένο υπολογιστή).

Περισσότερες πληροφορίες

Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Google, όταν χρησιμοποιείτε το Chrome, χρησιμοποιούνται και προστατεύονται στο πλαίσιο της Πολιτικής Απορρήτου της Google. Οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι χειριστές άλλων ιστοτόπων και οι προγραμματιστές προσθέτων, συμπεριλαμβανομένων των cookie, υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστοτόπων.

Η νομοθεσία προστασίας δεδομένων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, με κάποιες χώρες να παρέχουν μεγαλύτερη προστασία από άλλες. Ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων σας, εφαρμόζουμε τις ίδιες μεθόδους προστασίας που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου της Google. Συμμορφωνόμαστε επίσης με ορισμένα νομικά πλαίσια αναφορικά με τη μεταφορά των δεδομένων, όπως τα ευρωπαϊκά πλαίσια που περιγράφονται στη σελίδα πλαισίων μεταφοράς δεδομένων. Μάθετε περισσότερα.

Βασικοί όροι

Cookie

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που περιέχει μια συμβολοσειρά χαρακτήρων που αποστέλλεται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Όταν επισκεφτείτε ξανά τον ιστότοπο, το cookie επιτρέπει στον συγκεκριμένο ιστότοπο να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα cookie ενδέχεται να αποθηκεύουν προτιμήσεις χρηστών και άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να αποκλείει όλα τα cookie ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες των ιστοτόπων ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς cookie. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η Google χρησιμοποιεί cookie και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των cookie, όταν χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους ή τις εφαρμογές των συνεργατών της.

Λογαριασμός Google

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας κάνοντας εγγραφή για έναν Λογαριασμό Google και παρέχοντάς μας ορισμένα προσωπικά στοιχεία (συνήθως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έναν κωδικό πρόσβασης). Αυτές οι πληροφορίες λογαριασμού χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ταυτότητάς σας όταν αποκτάτε πρόσβαση στις υπηρεσίες Google, καθώς και για την προστασία του λογαριασμού σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του Λογαριασμού σας Google.