Ανακαλύψτε εφαρμογές για την εργασία σας

Εφαρμογές και επεκτάσεις του Chrome για τη διαχείριση και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Chrome Web Store

Chrome, εξατομίκευση

Διαμορφώστε το Chrome ή τις συσκευές Chrome για να προ-εγκαταστήσετε εφαρμογές και επεκτάσεις με σκοπό την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση.

Παροχή εξατομικευμένων εφαρμογών

Δημιουργήστε μια ιδιωτική συλλογή εφαρμογών του Chrome για την παροχή των εξατομικευμένων εφαρμογών της εταιρείας σας όταν οι υπάλληλοι συνδέονται στο Chrome.

Προτεινόμενες εφαρμογές για επιχειρήσεις

Εφαρμογές και επεκτάσεις στο Chrome οι οποίες βοηθούν την ομάδα σας με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τη σύνδεση με άλλα άτομα, τη δημιουργία περιεχομένου και τη διαχείριση των οικονομικών τους.