Σας ευχαριστούμε που κάνατε λήψη του AdWords Editor

Αν η λήψη δεν ξεκινήσει σε μερικά δευτερόλεπτα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λήψη εδώ.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το AdWords Editor, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ή να περιηγηθείτε στο Κέντρο βοήθειας.

Χρήστες των Windows Vista: Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, μπορεί να εμφανιστεί ένα σφάλμα κατά την εγκατάσταση του AdWords Editor. Για να αποφύγετε το σφάλμα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.