Δυνατότητες

Το Chrome διευκολύνει την εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών HTML5 και ιστού στην τάξη χωρίς κανένα πρόβλημα συμβατότητας των παλαιότερων τύπων προγραμμάτων περιήγησης.

Λήψη του Chrome MSI

Πακέτο Chrome MSI για Windows 10/8.1/8/7 64-bit

(Πακέτο Chrome MSI για Windows 10/8.1/8/7 32-bit)

Λήψη του Chrome MSI

Πακέτο Chrome MSI για Windows 10/8.1/8/7 32-bit

(Πακέτο Chrome MSI για Windows 10/8.1/8/7 64-bit)

Ταχύτητα

Η ταχύτητα ενισχύει τη μάθηση. Για αυτό το Chrome έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι γρήγορο από κάθε άποψη — εκκίνηση από την επιφάνεια εργασίας, φόρτωση ιστοσελίδων και εκτέλεση εμπλουτισμένων εκπαιδευτικών εργαλείων. Το Chrome εκτελείται γρήγορα ακόμα και σε υπολογιστές χαμηλότερης απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε χρήματα επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή.

Ασφάλεια

Το Google Chrome for Education χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως είναι η Ασφαλής περιήγηση και το περιβάλλον δοκιμών, συμβάλλοντας στην προστασία μαθητών και δασκάλων από κακόβουλους ιστότοπους, ιούς, κακόβουλα προγράμματα και επιθέσεις ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing). Επίσης, η προστασία δέσμης ενεργειών μεταξύ ιστοτόπων που παρέχει το Chrome προσφέρει πρόσθετη προστασία έναντι ιστοτόπων που επιχειρούν την επίθεση σε σχολικά δίκτυα ή την κλοπή ταυτοτήτων χρηστών.

Google Apps for Education

Το Chrome έχει σχεδιαστεί από την αρχή με σκοπό τη βελτιστοποίηση της οικογένειας προϊόντων Google Apps for Education. Το Chrome υποστηρίζει πολλές λειτουργίες που δεν διατίθενται από άλλα προγράμματα περιήγησης, όπως το Gmail εκτός σύνδεσης, τα Έγγραφα και το Ημερολόγιο, καθώς και ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας και λειτουργίες επεξεργασίας όπως η μεταφορά και απόθεση και η αποκοπή και επικόλληση.

Απλότητα

Το Chrome είναι εύκολο στην ανάπτυξη και στη διαχείριση. Αντί να σπαταλούν χρόνο επιβλέποντας τις διαμορφώσεις του προγράμματος περιήγησης και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, οι διαχειριστές Τεχνολογιών IT μπορούν να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν το Chrome σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Για παράδειγμα, μπορούν να επιβάλουν τη χρήση ορισμένων επεκτάσεων και εφαρμογών του Chrome Web Store μέσω πολιτικής που ισχύει στην ομάδα μαθητών, ενώ θα παρέχουν σε ομάδες δασκάλων την πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, επεκτάσεις και ιστότοπους από προεπιλογή.

Προσαρμογή

Το Chrome Web Store προσφέρει εκατοντάδες επεκτάσεις και εφαρμογές εκπαίδευσης και συνεργασίας, τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε με το Chrome και να τις διανείμετε σε μαθητές και δασκάλους. Η πλήρης υποστήριξη HTML5 χωρίς αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος επιτρέπει στους μαθητές και στους δασκάλους να εκτελούν ισχυρές, επεκτάσιμες εφαρμογές ιστού σε Windows, OSX και Linux.

Αναβαθμίσεις

Η ανάπτυξη του Chrome σημαίνει καλύτερη απόδοση και προστασία, χωρίς να χρειάζεται αναβάθμιση του λειτουργικού σας συστήματος ή αγορά ακριβού λογισμικού υπολογιστή-πελάτη. Το τρέχον πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μπορεί να εξακολουθεί να εκτελεί παλαιότερου τύπου εφαρμογές στον Internet Explorer, ενώ μπορείτε να αναπτύξετε το Chrome σε όλο το σχολείο για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές.