GoogleAnalytics

Πιστοποιημένος συνεργάτης του Google Analytics (GACP)

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων συνεργατών του Google Analytics είναι μια πιστοποίηση ειδίκευσης σε εταιρικό επίπεδο για συμβούλους επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν υπηρεσίες επεξεργασίας, πώλησης και προβολής αναλυτικών στοιχείων, δοκιμής ιστότοπων και βελτιστοποίησης μετατροπής σε επιχειρήσεις στο διαδίκτυο. Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα, σκεφθείτε να γίνετε Πιστοποιημένος συνεργάτης του Google Analytics για να αναπτύξετε την εταιρεία σας και να αυξήσετε την κερδοφορία των ιστότοπων των πελατών σας.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος

 • Πρόσβαση σε ένα αξιόπιστο, επαληθεύσιμο και πιστοποιημένο σήμα
 • Πληροφορίες για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το προϊόν και τις λειτουργίες beta
 • Πρόσκληση σε αποκλειστικά events που διατίθενται μόνο σε πιστοποιημένους συνεργάτες GA και GWO
 • Υποστήριξη σχετικά με δύσκολες τεχνικές απορίες
 • Επικοινωνία με την ομάδα Διαχείρισης και μάρκετινγκ προϊόντων Analytics
 • Πιθανές ευκαιρίες παρουσίασης σε εκδηλώσεις της Google.
 • Πιθανές παραπομπές πελατών

Διαδικασία αίτησης

Η αίτησή σας πρέπει να πληροί καθένα από τα παρακάτω κριτήρια. Σε περίπτωση που δεν αναφερθείτε επαρκώς σε καθένα από τα συγκεκριμένα κριτήρια, η αίτησή σας θα απορριφθεί.

Λήψη του Πρότυπου Φόρμας Αίτησης

Ενότητα 1: Απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας

 • Παράσχετε μια επισκόπηση της διαδικασίας προγραμματισμού μέτρησης αναλυτικών στοιχείων ιστού, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου ή των προτύπων που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση και την παράδοση πολύπλοκων εφαρμογών αναλυτικών στοιχείων ιστού.
 • Δώστε μας αναλυτικές πληροφορίες για 3 επιβεβαιώσιμα έργα Google Analytics που ολοκληρώθηκαν επί πληρωμή και με επαγγελματικό τρόπο για 3 διαφορετικούς πελάτες με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.
 • Τα συγκεκριμένα δείγματα έργων πρέπει να είναι ενδεικτικά έργου που (α) αποδεικνύει την ικανότητά σας να διεκπεραιώνετε εφαρμογές οι οποίες δεν είναι απλές και τυπικές, (β) επηρέασαν σημαντικά τον πελάτη σας ή (γ) υποδεικνύουν υψηλό βαθμό κατανόησης της ανάλυσης ιστού.

Ενότητα 2: Απαιτήσεις επιχείρησης

 • Πρέπει να αντιπροσωπεύετε μια επιχείρηση και να διαθέτετε μία αναγνωρισμένη ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται νόμιμα στην περιοχή σας.
 • Πρέπει να διαθέτετε κάποιου είδους σύστημα υποστήριξης πελατών μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη διαχείριση και την παρακολούθηση αιτημάτων υποστήριξης πελατών.
 • Πρέπει να αποδείξετε ότι διαθέτετε επαγγελματική ασφάλιση αποζημίωσης όπως ορίζουν οι ισχύοντες νόμοι για την περιοχή σας (1 εκατομμύριο δολάρια για τις ΗΠΑ) - εάν στην περιοχή σας δεν ισχύουν παρόμοιες νομικές υποχρεώσεις, αγνοήστε αυτήν την απαίτηση.
 • Συνιστάται ιδιαίτερα να διαθέτετε τουλάχιστον 1 υπάλληλο με πιστοποίηση μέσω της εξέτασης GAIQ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Πανεπιστήμιο μετατροπών Google Analytics.
 • Πρέπει να διαθέτετε περιεχόμενο στον ιστότοπό σας όπου περιγράφονται αναλυτικά οι web analytics υπηρεσίες που προσφέρετε.

Ενότητα 3: Επιθυμητά χαρακτηριστικά

 • Άριστη γνώση της javascript, των cookie, των κεφαλίδων http και των λειτουργιών ανακατεύθυνσης.
 • Σχεδιαστές ιστοσελίδων και προγραμματιστές αποκλειστικής απασχόλησης.
 • Γνώση άλλων τεχνολογιών του ιστού (όπως flash, jsp, asp και php).
 • Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων και συνεπής στρατηγική σχετικά με την απόκτηση πελατών.
 • Δώστε μας αποδεικτικά στοιχεία για web analytics εμπειρία. Σε αυτά μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοφιλή ιστολόγια, ενημερωτικά έγγραφα, βιογραφικά και/ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία σας όσον αφορά στα αναλυτικά στοιχεία ιστού.

Δέσμευση σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος

 • Συμφωνείτε ότι θα στείλετε τουλάχιστον έναν υπάλληλο στη συνάντηση κορυφής πιστοποιημένων συνεργατών του Google Analytics με δικά σας έξοδα (γενικά συγκαλείται μία φορά το χρόνο για 3 ημέρες στο Mountain View, CA, ΗΠΑ. Στη συνάντηση κορυφής καλύπτονται τεχνικά, επιχειρηματικά θέματα και θέματα μάρκετινγκ που επιλέγονται από τους διαχειριστές του προγράμματος συνεργατών του GA).
 • Συμφωνείτε ότι θα μας παρέχετε μια αναφορά (αποστέλλεται από την Google) μέχρι το τέλος κάθε τριμήνου, όπου συνοψίζονται όλα τα έργα Google Analytics στα οποία εργαστήκατε κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Τερματισμός προγράμματος

Ο τίτλος GACP μπορεί να ανακληθεί από την Google ή να σταματήσετε να τον χρησιμοποιείτε κατόπιν δικής σας επιλογής, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. Μεταξύ των λόγων για μια τέτοια ενέργεια από την Google περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:

 • Αποτυχία συμμόρφωσης με κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια.
 • Αρνητικά σχόλια πελατών
 • Αποτυχία έγκαιρης αναφοράς τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.
 • Συνεχής αδυναμία ανταπόκρισης στις προσπάθειες της Google να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

Πρότυπο δείγματος έργου

Κάθε δείγμα έργου θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Κείμενο: ΤΟ ΠΟΛΥ 1 παράγραφος

Συμπεριλάβετε τις διευθύνσεις URL του ιστοτόπου και τα στοιχεία επικοινωνίας για τον πελάτη σας

Ενότητα 1 - Επισκόπηση πελάτη

 • Ορίστε το σκηνικό
 • Σε ποιο κλάδο δραστηριοποιείται ο πελάτης σας;
 • Βάση της συνεργασίας μαζί σας

Κείμενο: ΤΟ ΠΟΛΥ 4 παράγραφοι

Συμπεριλάβετε screenshots και δείγματα προσαρμοσμένου κώδικα όπου αυτό είναι δυνατόν

Ενότητα 2 - Τεχνικές δεξιότητες

Αποδείξτε την εξειδίκευσή σας και συμπεριλάβετε:
 • Παραδείγματα εφαρμογής σύνθετων λειτουργιών (παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου, συμβάντων, flash κ.λπ.)
 • Παραδείγματα προσαρμοσμένου κώδικα και περιπτώσεις όπου πραγματικά ξεπεράσατε τον εαυτό σας με τη χρήση του Google Analytics (π.χ. χρήση της συνάρτησης setVar και της utm_nooveride κ.λπ.).
 • Την αντίληψή σας για τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος

Κείμενο: ΤΟ ΠΟΛΥ 4 παράγραφοι

Συμπεριλάβετε screenshots και γραφήματα/διαγράμματα προσαρμοσμένου κώδικα όπου αυτό είναι δυνατόν

Ενότητα 3 - Δεξιότητες ανάλυσης

Αφού κατορθώσατε να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το προϊόν, στη συνέχεια πώς αξιοποιήσατε τα πολύτιμα δεδομένα που δημιουργήθηκαν; Εξηγήστε μας:
 • Εντοπίσατε προβλήματα στον ιστότοπο
 • Αναπτύξτε μεθόδους για την αξιολόγηση του προβλήματος
 • Εκτιμήσατε την κατάσταση

Κείμενο: ΤΟ ΠΟΛΥ 2 παράγραφοι

Συμπεριλάβετε screenshots και γραφήματα/διαγράμματα προσαρμοσμένου κώδικα όπου αυτό είναι δυνατόν

Section 4 - Γνώσεις πάνω στον επιχειρηματικό τομέα

Τέλος, ποιες συστάσεις απευθύνατε στον πελάτη σας με βάση την εργασία που κάνατε; Αποδείξτε μας:
 • Τη δυνατότητά σας να σχηματίζετε μια υπόθεση
 • Τις εφαρμόσιμες παρατηρήσεις που προσφέρατε σε επίπεδο ανώτερων στελεχών
 • Τα αποτελέσματα που θα είχαν οι συμβουλές σας στην επιχείρηση αν εφαρμόζονταν

Υποβάλετε αίτηση τώρα

Once you feel that your company has met the requirements of the GACP program, submit your application using the Application Template to gacp-application@google.com and we will contact you typically within 2-3 weeks regarding potential next steps. If it appears that your company may be a good fit for the program, we will set up a phone interview. If not, we may ask for more information or that you re-apply at a later date.

Δεν επιτρέπεται να προσάπτετε στην εταιρεία σας τον τίτλο Πιστοποιημένος συνεργάτης του Google Analytics και δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λογότυπο GACP μέχρις ότου η Google εγκρίνει την αίτησή σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμφωνήσετε μέσω διαδικτύου με τους όρους του Προγράμματος πιστοποιημένων συνεργατών του Google Analytics