Διασφάλιση των δεδομένων σας.

Η Google έχει δεσμευθεί να διασφαλίζει και να προστατεύει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα συστήματα υπολογιστών της. Σε ολόκληρο τον οργανισμό εφαρμόζεται στρατηγική πολυεπίπεδης ασφάλειας.

Οι αρχές ασφάλειας και απορρήτου του Google Analytics συνοψίζουν τα μέτρα που λαμβάνουμε, για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας προστατευμένα.

Η πολιτική απορρήτου μας

Στην Google, γνωρίζουμε καλά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και την ευθύνη μας να διατηρήσουμε το απόρρητό σας προστατευμένο και τα δεδομένα σας ασφαλή. Ως μέρος αυτής της ευθύνης, σας ενημερώνουμε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, γιατί τις συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Η πολιτική απορρήτου και οι αρχές της Google περιγράφουν πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Google, συμπεριλαμβανομένου του Analytics.

Cookies του Google Analytics

Το Google Analytics χρησιμοποιεί κυρίως cookies αρχικού κατασκευαστή, για να αναφέρει τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών με τον ιστότοπό σας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων μη προσωπικής ταυτοποίησης. Τα προγράμματα περιήγησης δεν χρησιμοποιούν από κοινού cookies αρχικού κατασκευαστή στους διάφορους τομείς.

Για πελάτες οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία για διαφημιζόμενους εμφανίσεων του Google Analytics, ένα cookie DoubleClick τρίτου μέρους χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση λειτουργιών, όπως το επαναληπτικό μάρκετινγκ για προϊόντα σαν το AdWords στο Δίκτυο εμφάνισης Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το cookie, επισκεφτείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις για τη διαφήμιση και το απόρρητο Google. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σας για αυτό το cookie και να εξαιρεθείτε από αυτήν τη λειτουργία, επισκεφτείτε τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων.

Οι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει τη μέθοδο συλλογής analytics.js μέσω του Universal Analytics μπορούν να ελέγχουν εάν θα ρυθμίζουν ένα cookie ή όχι. Εάν ο πελάτης αποφασίσει να ρυθμίσει ένα cookie, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο τοπικό cookie του αρχικού κατασκευαστή μετατρέπονται σε ένα τυχαίο αναγνωριστικό (π.χ. 12345.67890).

Χρήση διεύθυνσης IP

Σε κάθε υπολογιστή και συσκευή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται μια διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). Οι διευθύνσεις IP συνήθως εκχωρούνται σε τμήματα ανά χώρα και συχνά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της χώρας, της πολιτείας και της πόλης από την οποία ένας υπολογιστής συνδέεται στο Διαδίκτυο. Επειδή οι διευθύνσεις IP πρέπει να χρησιμοποιούνται από ιστότοπους προκειμένου να λειτουργεί η σύνδεση στο Διαδίκτυο, οι κάτοχοι ιστότοπων έχουν πρόσβαση στις διευθύνσεις IP των επισκεπτών τους ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούν το Google Analytics ή όχι. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις IP προκειμένου να παρέχει και να προστατεύει την ασφάλεια της υπηρεσίας και να δίνει στους κατόχους ιστότοπων μια ιδέα για την προέλευση των επισκεπτών τους (γνωστή και ως "εντοπισμός γεωγραφικής θέσης IP").

Το Google Analytics δεν κοινοποιεί τις πραγματικές πληροφορίες διεύθυνσης IP στους πελάτες του Google Analytics. Επιπλέον, μια μέθοδος γνωστή ως απόκρυψη IP δίνει στους κατόχους ιστότοπων που χρησιμοποιούν το Google Analytics την επιλογή να ζητήσουν από το Google Analytics να χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος της διεύθυνσης IP, αντί για ολόκληρη τη διεύθυνση IP για τον εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης.

Εμπιστευτικότητα δεδομένων

Το Google Analytics προστατεύει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας με πολλούς τρόπους:

Στοιχεία ελέγχου απορρήτου

Η Google παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου σε κατόχους ιστότοπων που χρησιμοποιούν το Google Analytics και σε επισκέπτες ιστότοπων, για να έχουν περισσότερες επιλογές σχετικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics.

Ρυθμίσεις κοινής χρήσης δεδομένων

Οι ρυθμίσεις κοινής χρήσης των δεδομένων του Google Analytics σάς επιτρέπουν να μοιράζεστε τα δεδομένα του λογαριασμού σας με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Η κοινή χρήση των δεδομένων παρέχει σχόλια σχετικά με το Google Analytics,τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να δημιουργήσουμε καλύτερες λειτουργίες και εκπαιδευτικό υλικό για εσάς. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ρυθμίσεων κοινής χρήσης δεδομένων που μπορείτε να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Αν δεν οριστεί καμία επιλογή, τα δεδομένα σας θα εξαιρεθούν από οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία που δεν σχετίζεται συγκεκριμένα με το χειρισμό και τη βελτίωση του Google Analytics ή την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης δεδομένων στο λογαριασμό σας.

Έλεγχος του διαχειριστή λογαριασμού στα δεδομένα

Οι διαχειριστές λογαριασμών του Google Analytics είναι κάτοχοι των δεδομένων τους Google Analytics.

Οι χρήστες λογαριασμών μπορούν να εξάγουν συγκεντρωτικές αναφορές ανά πάσα στιγμή από το Google Analytics με χρήση των επιλογών λήψης XML, PDF ή CSV ή μέσω του API αναφοράς πυρήνα του Google Analytics. Τα εξαγόμενα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα, χωρίς το Google Analytics ή με άλλες εφαρμογές/υπηρεσίες σε συνδυασμό με το Google Analytics.

Οι χρήστες λογαριασμών μπορούν, επίσης, να διαγράψουν ένα προφίλ από το λογαριασμό τους στο Google Analytics ανά πάσα στιγμή.

Διαδικασίες και έλεγχοι πρόσβασης εργαζομένων

Η Google ταξινομεί τα δεδομένα Google Analytics ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι έλεγχοι πρόσβασης εργαζομένων προστατεύουν τα δεδομένα πελατών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διενεργούμε τους ελέγχους αυτούς, για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Ασφάλεια πληροφοριών

Στην πληροφορική ιστού, η ασφάλεια τόσο των δεδομένων όσο και των εφαρμογών είναι κρίσιμης σημασίας. Η Google αφιερώνει σημαντικούς πόρους για την ασφάλεια του χειρισμού δεδομένων και εφαρμογών, για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κωδικοποιημένη μορφή που έχει βελτιστοποιηθεί για απόδοση, αντί να αποθηκεύονται σε παραδοσιακά συστήματα αρχείων ή σε βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα διασκορπίζονται σε πολλούς φυσικούς και λογικούς τόμους, για πλεόνασμα και για γρήγορη πρόσβαση, προστατεύοντάς τα κατ'αυτό τον τρόπο από παραποιήσεις.

Οι εφαρμογές Google εκτελούνται σε περιβάλλοντα διανομής πολλών μισθώσεων. Αντί να τμηματοποιούνται τα δεδομένα κάθε πελάτη σε ένα μεμονωμένο μηχάνημα ή σύνολο μηχανημάτων, τα δεδομένα όλων των πελατών της Google (καταναλωτών, επιχειρήσεων, ακόμη και τα ίδια τα δεδομένα της Google) διανέμονται σε μια κοινόχρηστη υποδομή που αποτελείται από πολλά ομογενή μηχανήματα της Google και βρίσκεται στα κέντρα δεδομένων της Google.

Ασφάλεια λειτουργίας και επαναφορά από καταστροφή

Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο διακοπής της υπηρεσίας λόγω αποτυχίας υλικού, φυσικής ή άλλης καταστροφής, η Google εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάκτησης λόγω καταστροφής σε όλα τα κέντρα δεδομένων της. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά στοιχεία για την εξάλειψη μεμονωμένων σημείων αποτυχίας, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής: