Εύρεση εικόνων με...
 
Για να το κάνετε αυτό στο πλαίσιο αναζήτησης.
Πληκτρολογήστε τις σημαντικές λέξεις: χειμωνιάτικη πάχνη
Τοποθετήστε αυτές τις λέξεις σε εισαγωγικά: "παγωμένα λουλούδια"
Πληκτρολογήστε OR μεταξύ των λέξεων που θέλετε: δέντρα OR χόρτα OR χλόη
Βάλτε το σύμβολο πλην πριν από τις λέξεις που δεν θέλετε: -παράθυρα
Στη συνέχεια, περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση...
Βρείτε εικόνες στο μέγεθος που χρειάζεστε.
Καθορίστε το σχήμα των εικόνων.
Βρείτε εικόνες στα χρώματα που θέλετε.
Περιορίστε το είδος των εικόνων που θέλετε να βρείτε.
Βρείτε εικόνες που έχουν δημοσιευτεί σε συγκεκριμένη περιοχή.
Αναζήτηση σε έναν ιστότοπο (όπως sfmoma.org ) ή περιορισμός των αποτελεσμάτων σε έναν τομέα όπως .edu, .org ή .gov
Βρείτε σελίδες στη μορφή που θέλετε.
Βρείτε σελίδες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς περιορισμούς.
Μπορείτε επίσης...
Βρείτε σελίδες που μοιάζουν με κάποιο URL
Χρήση τελεστών στο πλαίσιο αναζήτησης
Προσαρμογή των ρυθμίσεων αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού