Αναφορά απομιμήσεων

Κανείς δεν θέλει να παρασυρθεί και να αγοράσει προϊόντα απομίμησης. Οι απομιμήσεις προϊόντων περιέχουν ένα εμπορικό σήμα ή λογότυπο το οποίο είναι πανομοιότυπο ή σε μεγάλο βαθμό δυσδιάκριτο από το εμπορικό σήμα ενός άλλου προϊόντος. Μιμούνται τα χαρακτηριστικά της επωνυμίας του προϊόντος προκειμένου να θεωρηθούν γνήσια προϊόντα του κατόχου της επωνυμίας.

Η Google λαμβάνει σοβαρά υπόψη κάθε κατάχρηση των υπηρεσιών της για τη διαφήμιση ή την πώληση προϊόντων απομίμησης. Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα ή υπηρεσίες που φιλοξενούνται από την Google για τη διαφήμιση ή πώληση προϊόντων, διαθέτουμε σαφείς πολιτικές ενάντια στη χρήση απομιμήσεων. Έχουμε χρησιμοποιήσει σημαντικούς τεχνικούς και επιστημονικούς πόρους προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση, η οποία παραβιάζει τις πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένης της απομίμησης. Ωστόσο, η πλειοψηφία των αποτελεσμάτων για ιστότοπους στην Αναζήτηση Google αφορούν ιστότοπους τρίτων μερών, και όχι προϊόντα ή υπηρεσίες που φιλοξενούνται από την Google. Εάν ανησυχείτε σχετικά με κάποιο περιεχόμενο το οποίο εμφανίζεται σε έναν ιστότοπο, επικοινωνήστε απευθείας με τον κάτοχο του ιστότοπου ή σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης, εξετάστε την εθελοντική διαδικασία έκδοσης δικαστικής απόφασης. Ανατρέξτε στις Συμβουλές ασφάλειας ηλεκτρονικών αγορών, οι οποίες ίσως σάς βοηθήσουν να αναγνωρίσετε ιστότοπους οι οποίοι πωλούν προϊόντα απομίμησης.

Παρέχουμε, επίσης, στους καταναλωτές και στους κατόχους επωνυμιών φόρμες για την αναφορά κατάχρησης, τις οποίες μπορούν να βρουν σε κέντρα βοήθειας μεμονωμένων προϊόντων (δείτε όλα τα Κέντρα βοήθειας Google) και περιλαμβάνουν τα παρακάτω: