"και άλλων αισθητήρων"

Παραδείγματα

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει αισθητήρες που παρέχουν πληροφορίες για να διευκολύνουν τον καλύτερο εντοπισμό της τοποθεσίας σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα επιταχυνσιόμετρο για τον προσδιορισμό π.χ. της ταχύτητας ή ένα γυροσκόπιο για την κατανόηση της κατεύθυνσης της διαδρομής.