"προστασία"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, ένας λόγος για τον οποίο συλλέγουμε και αναλύουμε διευθύνσεις IP και cookie είναι η προστασία των υπηρεσιών μας από αυτοματοποιημένη κατάχρηση.

Αυτή η κατάχρηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές, όπως είναι η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε χρήστες του Gmail, η κλοπή χρημάτων από διαφημιζόμενους μέσω ψευδών κλικ σε διαφημίσεις ή η λογοκρισία περιεχομένου με Κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας (DDoS).