"ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ένα cookie με την ονομασία "lbcs" το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξετε πολλά Έγγραφα Google σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Ο αποκλεισμός αυτού του cookie θα παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία των Εγγράφων Google. Μάθετε περισσότερα.