"διατήρηση"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, παρακολουθούμε συνεχώς τα συστήματά μας, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι λειτουργούν όπως πρέπει, καθώς και για να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε σφάλματα. Επίσης, όταν μια συγκεκριμένη δυνατότητα καταστεί μη διαθέσιμη ή παρουσιάσει σφάλμα, ο έλεγχος των πληροφοριών σύνδεσης που δημιουργήθηκαν πριν από το συγκεκριμένο συμβάν μάς επιτρέπει να αναλύουμε το πρόβλημα και να κάνουμε ξανά διαθέσιμη τη δυνατότητα.