"βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη"

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, τα cookie μάς επιτρέπουν να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες μας. Αυτή η ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει ότι η ενεργοποίηση μιας λειτουργίας που χρησιμοποιείται συχνά απαιτεί πολλά βήματα από τους χρήστες ή μας επιτρέπει να συγκρίνουμε τις σχεδιαστικές λύσεις ως προς την ευκολία χρήσης τους. Μπορούμε, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.